oplysningsskema til danmarks idrætsforbund ærestegn

 OPLYSNINGSSKEMA TIL DANMARKS IDRÆTSFORBUND
ÆRESTEGN
Der bedes udarbejdet en motiveret indstilling af kandidaten til DIF’s ærestegn (én A4-side). Derudover skal der
udfyldes nedenstående skema. Skemaet skal indeholde oplysninger om perioden for idrætsligt virke i
bestyrelses- og/eller ledelsesfunktioner i specialforbund, distriktsforbund, union, forening el.lign., jf. Danmarks
Idrætsforbunds love, lovregulativ V. Endvidere oplyses om tildelte æresbevisninger inden for nævnte områder.
Motiveret indstilling og skema skal fremsendes igennem overordnet organisation (specialforbund) til
Danmarks Idrætsforbund ved [email protected]
Forening:
Forbund/organisation:
Indstiller nedennævnte til modtagelse af Danmarks Idrætsforbundsærestegn.
Navn:
Adresse:
Fødselsdag/-år:
Fra
Til
Funktion
Forbund/forening el.lign.
Tildelte æresbevisninger:
(Herunder højeste udmærkelse inden for specialforbundet – fx guldnål)
Underskrift:
Forelagt på specialforbundets forretningsudvalgs-/bestyrelsesmøde
Dato:
Underskrift: