Nyt referat fra AB

Afdelingsbestyrelsesmøde
AKB Bellahøj
Den 8. februar 2017
Kl. 17.00 – 18.00
Til stede: Alice, Camilla, Lis, Sine, Leo Afbud: Freddy
Pkt
Dagsorden
Referat
1. Meddelelser:
Fastelavnsarrangement den 26.februar
”Formandsmøde” den 1. februar mellem SAB,
AAB, fsb og AKB.
Mulighed for at anvende SAB´s
parkeringskælder.
2. Referater fra følgegruppemøder.
Disse kan ses på vores hjemmeside.
KABs svar på vores skrivelse af 1. februar
drøftet.
Næste møde i følgegruppen den 22. februar.
3. Referat fra møde i ”Sammen om Bellahøj”
Leo rundsender referat
4. Affaldshåndtering
Sine og Freddy er tovholdere både nuværende
håndtering samt håndtering på sigt.
5. Bilag til underskrift
Effektueret.
Eventuelt
Med venlig hilsen
Leo
BOSAM. Bo Arvedsen stopper. Punkt til næste
møde.
HOFOR`s plads ved varmecentralen. Senere
møde.
Besparelse på udgifter til græsslåning?