Auktionsresultat

1 (2) Side
9. februar 2017 Dato
NASDAQ Copenhagen
Selskabsmeddelelse nr. 15, 2017 - Resultat af auktion i forbindelse med refinansiering af
rentetilpasningslån
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dagene 8. februar 2017 - 9. februar 2017 gennemført
auktion over obligationer til refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. april 2017. Auktionsresultatet fremgår af tabellen på side 2.
Eventuelle spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag
på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Postboks 850, 0900 København C.
www.nordeakredit.dk
CVR-nr. 15134275, København
2 (2) Side
9. februar 2017 Dato
Tabel 1, Nordea Kredit, auktionsresultat februar 2017:
Dato
Onsdag, 8. februar 2017
Torsdag, 9. februar 2017
Papirnavn
1% 1NDASDROAP18IT1Y
ISIN
DK0002036888
1% 1NDAsEUAP18IT1Y
DK0002037936
2% 2NDAsAP20RF
DK0002032382
1% 1NDASDROAP22RF
DK0002036961
1% 1NDASDROAP18IT1Y
2% 2NDAsAP20RF
Udbudt
Udbudt
mio. DKK
2.400
Mio. EUR
SkæringsBtC
4,64
kurs
101,411
2,60
101,200
1.200
3,63
106,060
1.650
3,82
102,900
DK0002036888
2.400
3,78
101,401
DK0002032382
1.200
4,92
106,090
Total
50
8.850
50
Resultat af TAP-auktioner
Der blev i ISIN-kode DK0002037183 1% 1NDASDROAP19IT2Y solgt DKK 150 mio. til kurs
102,34. I ISIN-kode DK0002035641 1% 1NDASDROAP21RF blev der solgt DKK 110 mio. til
kurs 103,33.
På baggrund af auktionen har Nordea Kredit fastsat rente-trigger på følgende obligationer, se tabel 2.
Tabel 2, Rente-trigger
ISIN
DK0002036888
DK0002037936
Papirnavn
1NDASDROAP18IT1Y
1NDAsEUAP18IT1Y
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Postboks 850, 0900 København C.
www.nordeakredit.dk
CVR-nr. 15134275, København
Rente-trigger
4,596
4,801
På baggrund af
Auktion februar 2017
Auktion februar 2017