Tina French Nielsen

Et kommunalt
perspektiv på
dannelse
Tina French Nielsen
Rådmand
Dannelse i det 21. århundrede
Kommende slutprodukt
Hvad udfordrer os generelt?
Respekt for hinanden!
#eksperimenterende og
problemløsende
Hvad har vi brug for i
kommunerne?