9281/96 DCL 1 ef DGF 2C Det meddeles herved delegationerne, at

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 9. februar 2017
(OR. fr)
9281/96
DCL 1
UD 121
CID 18
PVD 54
CORDROGUE 58
AFKLASSIFICERING
af dokument:
af:
ny status:
9281/96 RESTREINT
25. juli 1996
Offentlig
Vedr.:
Forhandling om aftaler med Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerne,
Singapore, Thailand og Vietnam, der er medlemmer af Sammenslutningen
af Stater i Sydøstasien (ASEAN), om kontrol med prækursorer til
fremstilling af narkotika
Det meddeles herved delegationerne, at ovennævnte dokument er blevet afklassificeret.
Dette dokument findes kun i papirform og kan rekvireres fra Rådets centralarkiv.
9281/96 DCL 1
ef
DGF 2C
DA