Plenum Jens Vase

Perspektiv fra generation Z
Ved Jens Vase,
Formand, Danske Skoleelever
Hvad skal vi kunne
i fremtiden?
Generation Google
Learning by doing
#iElev
Kompetencer
- Problemdesign, Samarbejde, Digitale kompetencer, Kommunikation, Innovation og medejerskab -
Hvad har eleverne
brug for i dag?
Elevinddragelse
Problembaseret undervisning
Digital dannelse
Helhedsvejledning
Tak for jeres tid