Klik her for at læse den oprindelige indbydelse... - GIF

G.I.F. – Idræt på tværs
Ordinær generalforsamling
Dato:
Tirsdag den 21/2 2017.
Tid:
kl. 16.00.
Sted:
Mødelokale A og B (lige ved siden af kantinen) på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161.
Efter generalforsamlingen vil der være oplæg af Jerk Langer omkring motion og sundhed (www.jerk.dk).
Derefter serveres der middag for deltagerne.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Valg af dirigent.
Formandens/koordinatorens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ændring af vedtægter – forslag stillet af bestyrelsen
Indkomne forslag.
Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Info fra DAI ved konsulent Kirsten Holmer
Evt.
Indkomne forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den 13/2 Skriv til [email protected]
For at deltage i generalforsamlingen skal du senest den 13/2 have betalt kontingent for 2017. Dette skal
gøres hos instruktørerne til aktiviteterne eller på netbank: 0114-4379895706.
Af praktiske hensyn er der tilmeldingsfrist 13/2 2017. Kontakt Simon på tlf. 22 54 66 86/[email protected]
På gensyn!
Med venlig hilsen bestyrelsen, G.I.F.- Idræt på tværs