dagens program - Gladsaxe Kommune

Arbejdsseminar om lokal talentudvikling
Lørdag den 25. februar 2017 kl. 8.45-16.00
Gladsaxe Stadion, Knud Lundberg Lounge
Gladsaxevej 200, 2860 Søborg
Hvad skal der til,
 for at talenterne kan få de
bedste betingelser?
 for at der er sunde miljøer,
der udvikler talenter?
 for at talenterne kan fordybe
sig og dygtiggøre sig?
 for at talenter kan fastholde
et socialt netværk?
 for at talenterne vælger en
idrætsforening i Gladsaxe?
 for at idrætsforeningerne kan
guide talentet den rigtige vej?
Det skal vi give nogle anbefalinger om
til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget –
og vi håber, at I vil arbejde aktivt
med.
Tilmelding
Alle idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune
er velkomne til at deltage denne dag.
Foreningen afgør selv, hvem der skal
deltage.
Alle skal være klar til at arbejde aktivt med
– ikke kun ud fra egen forening.
De anbefalinger som vi kommer frem til,
skal tjene et bredt og alligevel lokalt
perspektiv.
Tilmelding skal ske inden 14. februar 2017
via dette link .
Hver forening kan deltage med op til fem
repræsentanter. Har en forening et særligt
ønske om deltagelse med flere, så send email til [email protected]
Læs dagens program på næste side.
Hvilke byggesten skal der til i
et sundt og stærkt lokalt
talentudviklingsmiljø i
Gladsaxe?
Har du spørgsmål om dagen, så kontakt:
Idrætskonsulent Pia Bagger, 2360 9444.
Program
talentudvikling 25. februar 2017.
Dagens tovholder er Jeppe Haugaard fra Team Copenhagen.
Kl. 08.45
Indskrivning + kaffe, te og brød
Kl. 09.15
Velkomst v/ idrætskonsulent Pia Bagger
FIG’s idrætsmodel v/ formand for FIG John Sørensen
Vi måler temperaturen:
Er jeres forening et sted, hvor talenter kan vokse?
v/ Jan Darville, GIF Gymnastik og Kim Marquart, Gladsaxe Svøm
Kl. 10.00
Hvilke 3-4 ting gjorde, at han – på grund af eller på trods af –
udviklede sig fra talent i en lokal forening til en atlet i verdensklasse ?
v/ Arne Nielsson, tidligere kanoroer – i dag foredragsholder og coach.
Kl. 10.45
Gruppedebat (I)
Kl. 11.30
Hvad skal der til for at understøtte et talent maksimalt?
v/ Jeppe Haugaard, idrætskonsulent i Team Copenhagen
Kl. 12.15
Vi byder på frokost
Kl. 13.00
Gruppedebat (II)
Kl. 13.45
Indlæg fra 3 idrætsudøvere:
’Historier fra det virkelige liv’.
Kl. 14.30
Gruppedebat (III) og bud på anbefalinger
Kl. 15.45
Vi måler temperaturen:
Er jeres forening et sted, hvor talenter kan vokse?
v/ Jan Darville, GIF Gymnastik og Kim Marquart, Gladsaxe Svøm
Kl. 16.00
Afrunding og tak for i dag.
NB. Alle skal medbringe smartphone, Ipad eller PC’er!
10 x VM
OL-sølv
74 x DM
Gladsaxe
Idrætspris:
1988
1990
1994