Rejseafregning 2017

Rejseafregning 2017 - Udland
Navn:
CPR-nr.:
Rejsens formål:
Rejseudgifter skal dokumenteres ved originale bilag.
Time- og dagpenge udbetales kun for tjenesterejser forbundet med overnatning og over 24 timer.
Rejserute
Fra - til
Afrejse
Dato
Udgifter
Befordring
Kl.
Hjemkomst
Dato
Kl.
Hele døgn
Beløb
MED kørsels-
Kørsel i egen bil
bemyndigelse
UDEN kørselsbe-
myndigelse
Kørsel i egen bil
Offentlig transport (bus, tog, fly, skib)
Parkering
Broafgift
Taxakørsel (efter aftale)
Anden godtgørelse
Oversk. timer
Kode
Antal km.
á kr
3,53 kr
-
5305
Antal km.
á kr
1,93 kr
-
5305
5275
5306
5234
5279
5262
Time- og dagpenge
Antal hele døgn
Overskydende timer
(Taksterne kan afvige afhængig af rejsedestinationen)
0
á kr 487,00 kr
0
á kr
20,29 kr
I alt kr
Fradrag for vederlagsfri kost
Morgenmad
á kr
73,05 kr
Frokost / Middag
á kr 146,10 kr
kr
I alt
Time- dagpenge i alt kr
Kode
-
5295
Nat-tillæg
Dokumenteret udgift til hotelværelse:
Godtgørelse for overnatning uden dokumentation:
Antal nætter
á kr 210,00
medarbejder
Dato
5277
kr
-
Udgifter i alt kr
Forskud:
Til udbetaling / trækkes: kr
-
Dato
9660
-
leder
Til den attesteringsberettigede
Projekter eller særlige udgiftsområder (så som kombinationsansættelser, indtægtsdækket virksomhed, puljer mv.):
Udgifter til tjenesterejser for fastansatte belaster deres "normale afdeling".
Hvis udgifterne i stedet skal belaste særlige udgiftsområder jf. ovenstående anføres det nedenfor.
Formål
Ansvar
Projektnr.
Medarbejder
Opdateret februar 2017
Tjekket af (Initialer)
5264