Hvor ondt gør entreprenørens konkurs på bygherren? - Bech

KLUMME 
Hvor ondt gør entreprenørens
konkurs på bygherren?
Af advokat i Bech-Bruun Kirstine Brouer Seedorff og partner i Bech-Bruun Jens Hjortskov
D
et går godt i byggebranchen. Faktisk
steg den gennemsnitlige overskudsgrad
til 5,1 pct. ifølge en nylig analyse af mere
end 80 virksomheder foretaget af magasinet
Byggeriets Top. Det er et helt procentpoint
bedre end året før.
Alligevel viste 2016 sig at blive et år
med et skræmmende højt antal konkurser
for branchens virksomheder. Op imod 900
virksomheder i bygge- og anlægsbranchen
måtte dreje nøglen om, viser tal fra Danmarks Statistik.
Det er ikke hos de større virksomheder
heder som indgik i analysen viser nemlig, at
de er blevet bedre til at tjene penge.
Vender vi i stedet blikket mod de små
Årsagen er blandt andet øget fokus på inddrivelse af skat og hårdere konkurrence.
For en bygherre er risikoen for entreprenørens konkurs altid aktuel, og er bygherren
utilstrækkeligt beskyttet i aftalen, kan det
komme til at gøre ekstra ondt.
Hvis en entreprenør
hverken kan eller vil
stille garanti, bør man
som bygherre tænke
sig om en ekstra gang.
For bygherren bør ikke
gå på kompromis
med kravet om, at
entreprenøren skal
stille sikkerhed
Stil krav om arbejdsgaranti
baseret på de såkaldte almindelige betingelser
(AB 92/ABT 93). Reglerne gælder ikke automatisk, så parterne skal aftale, at reglerne skal
gælde. Vi anbefaler, at parterne aftaler dette.
Ifølge de almindelige betingelser skal entreprenøren, i forbindelse med at kontrakten
bliver indgået, stille en betryggende garanti
til sikkerhed for opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser over for bygherren.
Garantien skal udgøre 15 pct. af entrepribyggeriet. Herefter nedskrives garantien.
Hvis en entreprenør hverken kan eller vil
stille garanti, bør man som bygherre tænke
sig om en ekstra gang. For bygherren bør ikke
gå på kompromis med kravet om, at entreprenøren skal stille sikkerhed.
Det skal dog nævnes, at hvis man som almindelig forbruger skal have opført et hus, er det
ikke usædvanligt, at de anerkendte typehusdet sammen med, at entreprisesummen først
mulighed for tilbagehold til eventuelle konstaterede mangler. Er det tilfældet, er der ikke
nødvendigvis grund til bekymring.
Pas på med forudbetalinger
Entrepriseaftalens vilkår om bygherrens
betaling bør også overvejes nøje. Bygherren
bør som hovedregel aldrig foretage forudbetalinger. Ved løbende betalinger – uanset om
disse sker a conto eller efter en betalingsplan – bør bygherren desuden sikre sig, at
betalingerne følger arbejdets stade. Hvis der
alligevel sker forudbetalinger, risikerer bygherren at miste eller få reduceret det beløb,
som kan trækkes på garantien ved entreprenørens konkurs.