Sort Sol - Folketidende

D3
PRIS FOR ABONNENTER
I DELT DOBBELTVÆRELSE
2.895,
IKKE ABONNENTER 3.195,-
TILLÆG ENKELTVÆRELSE 450 KRONER.
TILMELDING:
Tilmelding til denne rejse kan ske til Klub FT tirsdage til og med
torsdage fra klokken 9-12 på telefon 23 46 20 00 eller på mail
til [email protected] – skriv venligst Sort Sol i emnelinjen.
I SAMARBEJDE ME
D
RISTBUSSER TILBY SKØRRINGE TU- ken 16.30.
DER KLUB FT LÆ
- Vi spiser aftensm
SERNE EN SPÆNDE
ad på hotellet inklus
ND
BLANDT ANDET BY E BUSTUR, DER 1 drikkevare.
iv
DER PÅ NATURFÆNOMENET SORT SO
L.
TUREN FOREGÅR I
PERIODEN 3. 4. OG DAG 3 / TORSDAG 5. OKTOBER:
5. OKTOBER 2017.
Vi forlader hotellet eft
er
kører til Høyer Sluse morgenmaden og
og
ser på det impoTag med på en spæn
nerende slusesyste
m.
dende tur til Vestjylland og oplev na
De
ref
ter for tsætter
tur
Sol” på en aftenud fænomenet ”Sort der bydes på smag vi Højer Pølser, hvor
flugt med stedkendt
sprøver og lidt histor
ie
natur vejleder. Himlen
om pølserne.
formørkes af store
stæreflokke omkri
Eft
er
be
sø
ge
t
ho
s Højer Pølser sætte
ng solnedgang. De
r vi
samles for i flok at
finde et egnet logi for kurs mod Lolland-Falster over Tyskland
.
natten - et sted, hvor
He
r
er
ind
lag
t
fro
kostpause og selvfølg
de kan være i fred
for rovdyr og komme
elig
tid
til
at
handle ved
sikkert gennem natten.
tager færgen fra Pu grænsen, inden vi
ttgarden til Rødby.
Flokkene følges næ
ste
om de er nærsynede n synkront, selv HOTELL BA
LLUMHUS
me
synsfelt, søgende eft d et meget smalt Hotellet er
beliggende midt i de
er det ideelle sted;
t flotte,
forsøger flere gange
vidtstrakte lands
at
op igen, indtil de ha gå ned - og stiger Vadehavet so kab med Nationalpark
m
r
nattely. ’ Måske varer fundet det rigtige tralt i forhold nærmeste nabo og centil områdets større
sceneriet få minutbyer, seter, måske en halv
værdigheder og attrak
tim
tioner.
er de væk gemt i græ e, og så pludselig
sset, sivene eller i
buskene. Kort efter
Stedet er en oplagt
sænker mørket sig.
ba
opleve den storslåe se for den, der vil
de natur i Danmark
DAG 1/ TIRSDAG 3. OK
s
største nationalpark,
TO
være tæt på NordEfter tidlig opsamling BER:
eu
rop
as
bedste badestrand
hen Lolland-Falster
eller tag
(Gundslev på pend
lerpladsen kl. 7.00, spændende heldagsture nord og e på
syd for
Nykøbing på Ceme
græ
ns
en
.
Hotel
nte
købng v. Banen kl. 7.4 n kl. 7.25, Saks- dig, der ønsk let har et væld af tilbud til
er et aktivt ophold i
5, Maribo v. Banen
de ellers
kl. 8.00, Nakskov/Kr
øyers Gård kl. 8.30) rolige omgivelser.
skal vi med færge
n klokken 09.15 fra
Tårs til Spodsbjerg.
Hotel Ballumhus råd
Vi
er over 54 ny-istandog undervejs spiser kører mod Jylland, satte og ind
bydende ikke-r yger
vi madpakker inklus
værelser,
iv og det en
1 øl eller 1 sodava
gagerede tea
nd, inden vi kommer
til Ribe.
sørge for et behage m bag hotellet vil
ligt og ophold.
I Ribe kommer der en
lokalguide og giver Hotellet har egen restaurant og ba
os en guidet rundvisn
r,
ing i Ribe. Vi bliver tilbydes Wi-Fi, og der er parkering lig her
delt delt i to grupp
e ved
hotellet. Her bydes
er på rundvisningen
på ro og afslapning
, uden for da
der varer cirka 2 tim
gliglivets stress-zon
er.
e.
Efter rundvisningen
i Ribe byder vi på eftermiddagskaffe/te
DET ER MED I PRIS
og kage fra bussen.
EN:
Derefter kører vi til
• Busrejse i moderne
vores hotel og blive
4* turistbus
rindkvarteret, inden
med toi
vi kører til Sort So
l • Færge let
cirka 17.00.
billet Tårs - Spodsbjer
g for bus
Vi får en naturguide
og passagerer.
med, som ved, ”hvo
r
det sker” lige den da
•
Bil
let me
g,
i området ved Tønder det bliver sikkert • 2 næ d Vadehavsbussen til Mandø
tter i delt dobbeltvæ
cirka 20 kilometer
relse på
fra vores hotel. På
Hotel Ballumhus
vej til Sort Sol serve
- • 2 x mo
rer vi en sandwich,
hertil 1 øl eller vand
rgenmad
i bussen.
• 1 x sandwich inklus
iv 1 drikkev
Vi er tilbage på ho
tellet cirka klokken • 2 x middag på hotellet inklus are
19.30-20.00, hvor
iv
1 drikkev
vores aftensmad stå
r • 3 x fro are
klar inklusiv 1 drikk
evare.
kost (heraf 1 madpak
ke)
inklusiv 1 drikkevare
DAG 2 / ONSDAG 4.
•
Da
nsk natur vejleder til
OK
Sort Sol
Efter morgenmaden TOBER:
arrangementet
kø
ing i området, og klo rer vi på sightsee- • Dansk
kk
gu
til Mandø med Vade en 12.00 kører vi • Dansk ide på rundvisningen i Ribe
havs
gu
der besøget på Mand bussen. Vi indle- • 2 x bu ide på Mandø
skaffe/te med
ø med frokost inklusiv 1 drikkevare.
• Bidrag til Rejsega kage
ran
Derefter får vi en gu
• Klub FT Rejseleders tifonden
ide
ervice
øen, inden vi skal ha t rundvisning på
ve kaffe/te og kage
. Rejsen
Vi kører tilbage til
gennemføres ved 40
fastlandet cirka klo
k- Klub
FT råder over 50 pla tilmeldinger.
dser.
Ved tilmelding skal vi bede om følgende oplysninger: Navn (som i
pas - og på alle tilmeldte), adresse, telefonnummer/mobiltelefonnummer, ønsket antal pladser, ønsket påstigningssted samt eventuelt abonnementsnummer
OPLEVE
FOLKE LSER MED
TIDEN
DE