som PDF - Council of the European Union

Det Europæiske Råd
The President
PRESS
DA
ERKLÆRINGER OG BEMÆRKNINGER
40/17
3.2.2017
Bemærkninger fra formand Donald Tusk på det uformelle
topmøde i Malta
Lad mig først og fremmest igen takke og lykønske premierminister Joseph Muscat for endnu en gang at have arrangeret og
været vært for et vigtigt og produktivt topmøde i den smukke by Valletta. Det glæder mig at stå her igen i dag efter det lige så
vellykkede Vallettatopmøde i 2015 med vores afrikanske partnere.
Lad os gå videre til resultaterne af dagens møde. Vi er blevet enige om øjeblikkelige operationelle foranstaltninger, der gerne
skulle bidrage til at mindske antallet af irregulære migranter og samtidig redde liv. Vi vil uddanne, udstyre og støtte den libyske
kystvagt, så den kan standse menneskesmuglerne og øge eftersøgnings- og redningsoperationerne. Vi vil yde økonomisk
bistand til lokalsamfund i Libyen for at forbedre deres situation, og vi vil hjælpe dem med at give husly til strandede migranter. Vi
vil også samarbejde med Den Internationale Organisation for Migration for at øge omfanget af frivillig tilbagevenden fra Libyen til
oprindelseslandene. Der vil være yderligere europæiske midler til at gennemføre disse prioriterede foranstaltninger. Og vi vil
naturligvis handle i fuld respekt for menneskerettighederne, folkeretten og de europæiske værdier og i tæt samarbejde med
organisationer som f.eks. UNHCR og IOM.
Vi har også besluttet at støtte medlemsstaternes bilaterale aktiviteter, der beskæftiger sig direkte med Libyen. Derfor så vi den
italienske og libyske premierministers undertegnelse i går af aftalememorandummet som endnu et vigtigt og opmuntrende tegn
på, at tingene er ved at ændre sig til det bedre. Den Europæiske Union og vores tiltag vil støtte Italien og Libyen. Det er vores
fælles ansvar.
Efter denne pressekonference vil vi, som Joseph Muscat netop sagde, mødes for at drøfte EU's fremtid med 27 medlemsstater,
og vores møde i Rom, som markerer 60-året for Romtraktaten.
Men i realiteten indledte vi allerede drøftelserne om Europas fremtid under vores frokost. Udviklingen på den internationale
scene minder os om, hvor vigtigt et stærkt EU er. Transatlantisk samarbejde er stadig en absolut prioritet, da det hidtil har været
en af hovedhjørnestenene i den frie verden. Samtidig ved vi, at vi i dag ikke har nogen anden mulighed end at genvinde tilliden til
vores egen styrke.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press