Lystrup IF – Fodbold

LystrupIF–Fodbold
”Aktivitet–Glæde–Fællesskab”
________________________________________________________________________________________________
Opgaven:
Beskrivelse:
Børneattester
Børneattesterskalindsamleséngangårligtfraalletrænereogledereiklubben.Der
skalindsamlescpr.nr.ogdeskalsendesindtilpolitiet.Trænerne/lederneskalherefter
godkendedetteideresE-boksiløbetaf14dage.
KarstenLaursenstårforatindsendetilpolitiet,såopgavenherer,atindsamlecpr.nr.
Karstenkankontaktespå[email protected]
Organisering:
1personkanløsedenneopgave,indsamlingafcpr.nr.erdét,somtagertid.
Tid:
Ca.2-3timerårligt–Detersværtatsættetidpådenneopgave,dadetoftebareer
indtastningiExcelarkfratidtilanden,nårmanmodtagercpr.nr.
Ressourcer:
KarstenLaursen
KennethThomsen
SusannePedersen
[email protected]
DortheAndersen
Kontakt/
Opgaveansvarlig 30247948
[email protected]
Kalender
Datoforindsendelse:xx.xx.xx
Opgavens
Vigtigopgave–Klubbenskalpga.lovenindhentedisseoplysninger.
betydning:
________________________________________________________________________________________________
LystrupIF–Fodbold•CVR:52479428•Indelukket20,8520Lystrup•[email protected]
www.lystrupfodbold.dk