indkaldelse ekstra

Haveforeningen af 1947
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
Den. 21. februar kl. 19:00
Mødestedet Strandvejen Kerteminde
Dagsorden
1.
Valg af dirigent.
2.
Afstemning om vandposter i haveforeningen. Bestyrelsen
fremlægger forslaget og økonomien, som aftalt og vedtaget på
sidste generalforsamling.
3.
Foreningens jubilæum afholdes 1.juli. 2017
Nedsættelse af festudvalg.
4.
Fastsættelse af frivillig arbejdsdag. (Forsøgsordning)
5.
Eventuelt.
Med venlig hilsen
P.b.v.
Per Fløe
Formand
Følg Haveforeningens nyheder og aktiviteter på hjemmesiden
www.have1947.dk
Har du noget du vil sælge, købe, bytte, forærer så sæt det på hjemmesiden