5830/1/17 REV 1 js/JS/bh 1 GIP 1B REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 3. februar 2017
(OR. en)
5830/1/17
REV 1
OJ CONS 4
RELEX 75
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
3516. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
(udenrigsanliggender)
Dato:
Kl.:
Sted:
6. februar 2017
10.00
Bruxelles
REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN
1.
Vedtagelse af dagsordenen
Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter
2.
Godkendelse af listen over A-punkter
5831/17 PTS A 6
3.
Ukraine
4.
Libyen
Udkast til Rådets konklusioner
5319/17 MAMA 11 CFSP/PESC 22 RELEX 73 LIBYE 2
5.
Fredsprocessen i Mellemøsten
6.
Eventuelt
5830/1/17 REV 1
js/JS/bh
GIP 1B
1
DA