Spændende tilbud om at deltage i studiegruppe i anledning af 100

I 2017 er det 100 år siden, at De danske vestindiske Øer blev solgt til USA.
Dengang var det en helt anden verden. Det var f.eks. fuldt acceptabelt at foretage intim berøring af kvinder i det offentlige rum - når blot de var
sorte - som det fremgår af billedet.
Som slægtsforskerforening er vi vel nærmest forpligtet til at gøre noget ved det?
Der findes meget tilgængelig forskning om De vestindiske Øer,ligesom Rigsarkivet på det seneste har været
flittige med at scanne arkivalier og gøre dem tilgængelige på Arkivalieronline i anledning af 100-året.
Da De vestindiske Øer er af en ret begrænset størrelse, er der forskere, der allerede har ”kortlagt” slægterne
på øerne. På hjemmesiden vifamilies.org kan du se hvilke familier, der har opholdt sig på De vestindiske
Øer (klik på Family Listings og vælg begyndelsesbogstav i efternavnet), og måske finder du ud af, at der er
nogle af din slægt.
Har du aner, familie eller ”bekendte”, der har levet på De vestindiske Øer i den periode, hvor de var danske
kolonier (1672 - 1917), eller som har været med til at fragte slaver fra Afrika til øerne eller sukkerrør og rom
fra øerne til Danmark, eller har deltaget i administrationen af øerne, eller er du interesseret i at sætte dig ind i
øernes historie og forholdene på øerne, er det måske noget for dig at deltage i en projektlignende
studiegruppe (interessegrupper) i foreningens regi om emnet.
Gruppens vision kunne være at tegne et billede af livet på øerne gennem forskning i et antal personers eller
familiers liv på eller i forbindelse med øerne. Arbejdet tænkes videst muligt gennemført som et
projektarbejde, hvor alle deltagere hjælper til med at nå et fælles resultat, som forventes færdigt inden 100årets udgang.
Det betyder, at vi skal se at komme i gang med arbejdet og være vedholdende i perioden. Melder du dig som
deltager, skal du derfor være indstillet på at afse en hel del tid, og være villig til at lægge noget arbejde i
projektet. Til gengæld vil belønningen være større indsigt i historien og større færdighed i at søge og
anvende diverse arkivalier og data.
Interesserede kan melde sig på mail til [email protected], og skrive kort om deres interesse i
projektet. Jeg stiller mig til rådighed som projektleder (hvis ingen andre hellere vil?) og vil indkalde til
introduktionsmøde, hvis der er nok interesserede.
Venlig hilsen
Christen