Mindre regnvand i kloakken - billeder 950 KB pdf

Kildehenvisning: Du kan bruge alle tegninger og fotos i dette dokument med tydelig
kildehenvisning. Hvis intet andet er angivet, er kilden Teknologisk Institut.
Foto 1
Figur 1
Renden skal
slutte ved en
græsflade.
Understøtning
Tegner: Claus Riis
Foto 2
Foto 3
Fotos er fra nettet. Ophavsret er ikke undersøgt.
Foto 4
Fotograf: Kaj Banne Mortensen, Gladsaxe Kommune.
Figur 2
Tegner: Claus Riis
Figur 3
Tegner: Claus Riis