Diakoniens dag 2017 - Diakonissestiftelsen

Diakoniens dag 2017
Tema: På bunden og på toppen
Kom og hør foredrag med journalist Anna Katrin
Nørgaard, kvinden bag radiodokumentaren på P1 ”Far,
du skal på plejehjem”, som mere end 140.000 personer
har lyttet til.
Historien om mennesket, før han bliver borgeren på
plejehjem. Om værdien af at få ryddet op i sine personlige
relationer i tide og om hvor vigtigt det er, at man har et
stærkt og kærligt forhold til sine nærmeste. Hvis ikke kan
man risikere at ende i dyb ensomhed.
Søndag den 5. februar kl. 14:00 – 17.00
Emmauskirken, Peter Bangs Vej 1
Gratis adgang – tilmelding ikke nødvendig.