Vagt i skolernes vinterferie

VESTJYSK LÆRERFORENING
Kreds 127
Banetoften 62, 7500 Holstebro. Tlf. 96 10 28 00. E-mail: [email protected] www.dlf127.dk
Holstebro, februar 2017
Til opslagstavlen:
Vagt i skolernes vinterferie
Kredskontoret er lukket fra mandag den 13. februar 2017
til og med søndag den 19. februar 2019.
Ved hastesager kan vi i den periode træffes på
vagttelefonen på alle hverdage mellem kl. 8 og kl. 9.
Telefonnummer 96 10 28 00
Kredskontoret har normal kontortid igen fra
mandag den 20. februar 2017.
I ønskes alle en god ferie.
Venlig hilsen
Torben Voss, kredsformand