Måned Arrangement tema Hvor

Afslutning Sagro Plantedag Billund
v/Christian Hansen
Sagro Plantedag 2017
Plantedag
Måned 2016 JyskArrangement
Årets arrangementer
i marken
April
Vintersæd, artsdemonstration
tema
Hvor
Status overvintring
Strategi gødskning
og vækstregulering
Råd til gode oplevelser…
Gørding
Maj
Temadag vårbyg, opfølgning
vintersæd
Gødskningsstrategi
vårbyg,
Opfølgning
vintersæd
Gørding
Juni
Opfølgning vårbyg tema
Strategi planteværn
Sortsfremvisning i
Vinter og vårsæd
samarbejde med Danish Agro
Gørding
Juni
Majs demonstration
Aktuelt i marlen
Herning
Juni
Kartoffel demonstration
Aktuelt i marken
Billund
Juli
Grøftekantsmøde
Opfølgning korn
Gørding
August
Store Kartoffeldag
Forsøg og
demonstration
Arnborg
September
Sortsfremvisning
Sorter og fodring
Gørding
Tak for i dag
Vi ses i marken, maskinhuset eller kemikalierummet!