afslutningsfest fest med de bedst

A FSLU TN I N GSFEST
Kære vinterbader.
Vi vil gerne markere afslutningen af en skøn vintersæson med en afslutningsfest for klubbens
medlemmer
lørdag den 25. marts kl. 18.00 i sejlklubbens lokaler
Vi håber, at så mange medlemmer som muligt har lyst og tid til at deltage i festen, hvor vores ’helt
eget husorkester’ Context vil stå for musikken. 
Tilmelding er sket, når:
Du har indbetalt 250,- på dette kontonummer i Salling Bank 7890-3404156. Husk at
skrive dit navn på indbetalingen.
Tilmelding/betaling skal ske inden den 15. februar.
Maden er buffet med forret, hovedret og dessert fra Spændende Mad. Vin, øl og vand kan købes,
men du er også velkommen til selv at medbringe drikkevarer.
Du må gerne medbringe små skarpe til kaffen eller andet spændende fra barskabet. 
Puds danseskoene og medbring det gode humør, så vi kan afslutte
sæsonen med manér.
Vi glæder os til at se dig.
Festkomiteen – Elisabeth, Rikke, Kaja og Birgitte
FEST M ED D E B ED ST’