Atlantic Sapphire – Homestead Fish Farm

Atlantic Sapphire – Homestead Fish Farm
Kunde: Atlantic Sapphire
Adresse: Homestead, Miami, USA
Bygherre: Atlantic Sapphire
Areal: ca. 32.000 m²
Udført: under udførelse
Anlægssum: –
Entreprenør: OHL Building (US)
Arkitekt: Arkitec
Anvendelse: produktion af laks
Opgavetype: Bygherrerådgivning
og overslagsberegninger
Atlantic Sapphire – Homestead Fish Farm
Atlantic Sapphire – Homestead Fish Farm
Beskrivelse
Lakseopdræt i Miami, USA
Et ocean på land! Sådan kan man beskrive dette gigantiske anlæg til lakseopdræt fra udklækning af æg til færdige 3-4 kg
økologisk laks i højeste kvalitet. I et sindrigt system af underjordiske rør flyttes laksene til større og større tanke
efterhånden som de vokser sig større. De største tanke kan rumme 1,7 millioner liter vand – dem er der 36 af! Anlægget
rummer desuden kontorfaciliteter, renseanlæg og slagteri.
hamiconsult a/s har stået for udbudsprojekt samt rådgivet bygherre mht. valg og korrespondance med det amerikanske
hold med henblik på sikring af vandtætte konstruktioner.
Team
Atlantic Sapphire – Homestead Fish Farm
Gerner Revall Klærke – CV
Atlantic Sapphire – Homestead Fish Farm
Louise Straarup Sørensen – CV
Atlantic Sapphire – Homestead Fish Farm
Lasse Rahbek – CV