FORÆLDRETILFREDSHED 2016 - Kaptajn-johnsens

Forældretilfredshed 2016
Antal besvarelser: 355
Kaptajn Johnsens Skole
Svarprocent: 80,3%
Totalrapport
FORÆLDRETILFREDSHED 2016
Forældretilfredshed 2016
01
1 DATAGRUNDLAG
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
Tabel 1.1: Datagrundlag for rapporten
Population
Antal svar
Svarprocent
0. klasse
45
40
88,9%
1. klasse
44
36
81,8%
2. klasse
45
37
82,2%
3. klasse
44
35
79,5%
4. klasse
45
33
73,3%
5. klasse
44
31
70,5%
6. klasse
44
34
77,3%
7. klasse
44
37
84,1%
8. klasse
45
38
84,4%
9. klasse
42
34
81,0%
442
355
80,3%
Skolen total
Forældretilfredshed 2016
02
2 RESULTATER
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
2.1 KOMMUNIKATION
Figur 2.1.1: Kommunikation
Antal
svar
Forældre/lærer
33
Forældre/SFO
33
Forældre/Ledelse
48
47
24
Forældre/Forældre
I meget høj grad
19
48
25%
I høj grad
I nogen grad
75%
I lav grad
6
6
19
50%
2
14
49
28
0%
16
3
4
-
+
356
4,0
0,1
195
4,1
0,0
340
3,6
0,3
351
3,8
0,2
Resultater fra
2015
100%
Slet ikke
Figur 2.1.2: Kommunikation mellem forældre og lærere
Antal
svar
I meget høj grad
33%
I høj grad
48%
I nogen grad
I lav grad
Slet ikke
16%
2%
0%
0%
50%
75%
100%
+
119
7
172
0
56
-4
8
-2
1
25%
-
0
Resultater fra
2015
Forældretilfredshed 2016
03
2 RESULTATER
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
Figur 2.1.3: Kommunikation mellem forældre og SFO
Antal
svar
I meget høj grad
33%
I høj grad
+
64
47%
I nogen grad
-
91
14%
0
-5
28
2
I lav grad
6%
11
2
Slet ikke
1%
1
1
0%
25%
50%
75%
Resultater fra
2015
100%
Figur 2.1.4: Kommunikation mellem forældre og ledelse
Antal
svar
I meget høj grad
24%
I høj grad
49%
I nogen grad
I lav grad
19%
6%
Slet ikke
3%
0%
50%
75%
100%
+
83
8
165
4
63
-10
20
-2
9
25%
-
0
Resultater fra
2015
Forældretilfredshed 2016
04
2 RESULTATER
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
Figur 2.1.5: Kommunikation forældrene imellem
Antal
svar
I meget høj grad
28%
I høj grad
48%
I nogen grad
I lav grad
Slet ikke
19%
4%
1%
0%
50%
75%
100%
+
99
5
169
7
66
-9
14
-2
3
25%
-
0
Resultater fra
2015
Forældretilfredshed 2016
05
2 RESULTATER
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
2.2 OMGANGSTONEN PÅ SKOLEN
Figur 2.2.1: Omgangstonen på skolen
Antal
svar
Elev/Elev
25
Elev/Lærer og pædagog
47
24
39
Elev/Ledelse
51
34
9
51
0%
25%
I meget høj grad
3
I høj grad
50%
I nogen grad
11
75%
I lav grad
2 2
-
+
353
3,8
0,1
350
4,1
0,2
291
3,9
0,2
Resultater fra
2015
100%
Slet ikke
Figur 2.2.2: Omgangstonen eleverne imellem
Antal
svar
I meget høj grad
25%
I høj grad
24%
I lav grad
Slet ikke
3%
9
166
-7
86
-3
12
0%
0%
+
89
47%
I nogen grad
-
0
25%
50%
75%
100%
1
-1
Resultater fra
2015
Forældretilfredshed 2016
06
2 RESULTATER
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
Figur 2.2.3: Omgangstonen mellem elever og lærere og pædagoger
Antal
svar
I meget høj grad
39%
I høj grad
I lav grad
Slet ikke
9%
1%
0%
0%
25%
+
135
51%
I nogen grad
-
50%
75%
11
180
-10
31
-1
4
0
0
0
Resultater fra
2015
100%
Figur 2.2.4: Omgangstonen mellem elever og ledelse
Antal
svar
I meget høj grad
34%
I høj grad
11%
-7
32
-4
-2
2%
7
Slet ikke
2%
6
25%
50%
75%
100%
12
147
I lav grad
0%
+
99
51%
I nogen grad
-
1
Resultater fra
2015
Forældretilfredshed 2016
07
2 RESULTATER
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
2.3 TRIVSEL, UNDERVISNING OG ANBEFALING AF SKOLEN
Figur 2.3.1: Børnenes trivsel på skolen
Antal
svar
I meget høj grad
45%
I høj grad
I lav grad
Slet ikke
+
159
42%
I nogen grad
-
150
11%
6
-5
39
2%
6
1%
0
-1
2
0%
25%
50%
75%
1
Resultater fra
2015
100%
Figur 2.3.2: Børnenes faglige udbytte af undervisningen
Antal
svar
I meget høj grad
38%
I høj grad
I lav grad
Slet ikke
15%
1%
0%
0%
50%
75%
100%
12
161
-6
52
-5
4
-1
1
25%
+
136
45%
I nogen grad
-
0
Resultater fra
2015
Forældretilfredshed 2016
08
2 RESULTATER
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
Figur 2.3.3: Forældrenes anbefaling af skolen til andre
Antal
svar
I meget høj grad
48%
I høj grad
I lav grad
Slet ikke
16%
2%
1%
0%
50%
75%
100%
13
115
-7
58
-5
8
-1
4
25%
+
171
32%
I nogen grad
-
0
Resultater fra
2015
Forældretilfredshed 2016
09
3 RESULTATER PÅ TVÆRS
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
Figur 3.1.1: Resultater på tværs af klassetrin
Klassetrin
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Total
Kommunikation mellem forældre og lærere
4,4
4,0
3,9
4,3
4,1
4,1
4,1
4,3
4,0
4,1
4,1
Kommunikation mellem forældre og SFO
4,2
3,9
4,0
4,2
4,0
4,4
3,7
3,4
4,4
4,0
4,1
Kommunikation mellem forældre og ledelse
4,0
3,8
3,7
4,1
4,1
3,9
3,8
3,6
3,9
3,8
3,9
Kommunikation mellem forældre og forældre
4,2
4,2
4,0
4,4
4,1
4,2
3,9
4,2
3,7
3,1
4,0
Omgangstonen mellem eleverne
4,1
3,9
3,8
3,9
4,1
4,1
3,8
4,0
3,8
3,9
3,9
Omgangstonen mellem elever og lærere og pædagoger
4,6
4,4
4,1
4,5
4,3
4,4
4,1
4,1
4,0
4,2
4,3
Omgangstonen mellem elever og ledelse
4,5
4,1
3,9
4,3
4,3
4,2
4,0
3,8
4,1
4,1
4,1
Børnenes trivsel på skolen
4,5
4,4
3,9
4,4
4,4
4,3
4,1
4,3
4,3
4,2
4,3
Børnenes faglige udbytte af skolen
4,5
4,1
4,1
4,5
4,2
4,1
4,1
4,1
4,4
4,2
4,2
Forældrenes anbefaling af skolen
4,5
4,2
4,1
4,5
4,3
4,3
4,1
3,9
4,3
4,0
4,2
<3,0
<3,5
<4,0
<4,5
≥4,5
Forældretilfredshed 2016
10
3 RESULTATER PÅ TVÆRS
Kaptajn Johnsens Skole
Totalrapport
Figur 3.1.1: Resultater på tværs af klasserne
Project type - Klasse text
0A
0B
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
Total
Kommunikation mellem forældre og lærere
4,1
4,6
4,1
3,9
3,8
4,1
4,6
3,9
4,1
4,1
4,1
Kommunikation mellem forældre og SFO
4,0
4,3
4,0
3,7
4,0
4,0
4,4
4,0
3,9
4,2
4,1
Kommunikation mellem forældre og ledelse
3,7
4,3
4,0
3,6
3,5
3,9
4,3
3,9
4,0
4,1
3,9
Kommunikation mellem forældre og forældre
4,1
4,2
4,5
3,8
4,2
3,7
4,6
4,3
4,0
4,1
4,0
Omgangstonen mellem eleverne
4,0
4,3
4,3
3,5
3,6
4,1
4,1
3,8
4,0
4,2
3,9
Omgangstonen mellem elever og lærere og pædagoger
4,5
4,7
4,5
4,2
4,0
4,3
4,6
4,4
4,4
4,3
4,3
Omgangstonen mellem elever og ledelse
4,4
4,6
4,4
3,8
3,7
4,2
4,6
3,9
4,4
4,2
4,1
Børnenes trivsel på skolen
4,3
4,6
4,6
4,1
3,8
4,2
4,5
4,2
4,4
4,4
4,3
Børnenes faglige udbytte af skolen
4,3
4,7
4,3
3,9
4,1
3,9
4,6
4,3
4,2
4,1
4,2
Forældrenes anbefaling af skolen
4,2
4,8
4,4
4,0
3,9
4,4
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
<3,0
Project type - Klasse text
<3,5
<4,0
<4,5
≥4,5
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
Total
Kommunikation mellem forældre og lærere
4,0
4,1
4,4
3,9
4,1
4,4
4,1
3,8
3,9
4,3
4,1
Kommunikation mellem forældre og SFO
4,4
4,4
4,0
3,4
3,0
4,0
4,2
4,7
4,0
Kommunikation mellem forældre og ledelse
3,9
3,9
3,9
3,6
3,5
3,6
4,2
3,6
3,4
4,2
3,9
Kommunikation mellem forældre og forældre
4,3
4,1
4,2
3,5
3,9
4,4
3,6
3,8
3,4
2,9
4,0
Omgangstonen mellem eleverne
4,3
3,9
4,3
3,1
3,6
4,3
4,0
3,6
3,7
4,1
3,9
Omgangstonen mellem elever og lærere og pædagoger
4,4
4,3
4,4
3,7
4,1
4,2
4,0
4,0
4,1
4,4
4,3
Omgangstonen mellem elever og ledelse
4,3
4,0
4,2
3,6
3,8
3,8
4,2
3,9
3,8
4,3
4,1
Børnenes trivsel på skolen
4,3
4,3
4,5
3,7
4,1
4,5
4,4
4,3
3,9
4,5
4,3
Børnenes faglige udbytte af skolen
4,2
3,9
4,3
3,8
4,1
4,0
4,4
4,4
4,2
4,2
4,2
4,4
4,4
3,7
3,8
4,0
4,2
4,4
3,6
4,3
4,2
Forældrenes anbefaling af skolen
4,3
<3,0
<3,5
<4,0
<4,5
≥4,5
4,1