Høring over forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed

Politi- og Strafferetsafdelingen
Til de myndigheder og organisation, der fremgår
af vedlagte oversigt
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
10. februar 2017
Politikontoret
Helga Lund Laursen
2017-19203-1140
2211826
Høring over forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed
og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber
og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Vedhæftet sendes i elektronisk form udkast til forslag til lov om ændring
af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).
Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til
udkastet senest den 10. marts 2017.
Bemærkningerne bedes sendt til [email protected] med kopi til [email protected],
[email protected] og [email protected]
Eventuelle spørgsmål til udkastet vedrørende ændringen af lov om politiets
virksomhed kan rettes til Helga Lund Laursen på telefon 72268554 eller email [email protected]
Eventuelle spørgsmål til udkastet vedrørende ændringen af toldloven kan
rettes til Christian Fuglsang på telefon 72268722 eller e-mail [email protected]
Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv.
Det bemærkes, at Justitsministeriet ikke sender det endelige lovforslag til
de hørte parter. Lovforslaget vil derimod kunne findes via Justitsministeriets nyhedsbrev. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på www.jm.dk.
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Med venlig hilsen
Helga Lund Laursen
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]