SKJERN BANK PROFILINVESTERING

MARKEDSKOMMENTAR:
SKJERN BANK
PROFILINVESTERING
MARTS 2017
På det seneste har vi oplevet større tilflugt mod sikre papirer
(statsobligationer) i Europa. Dette skyldes især den politiske
usikkerhed omkring valget i Frankrig. Markedet er nervøs for, at Marin
Le Pen vil trække sig sejrrigt ud af præsidentkampen, hvilket kan
medføre en afstemning om Frankrigs tilhørsforhold til EU, som vi så
det i Storbritannien. Hvis dette skulle ske, vakler fundamentet for alvor
under den Europæiske Union. Den økonomiske og finansielle
usikkerhed, der følger med dette scenarie, vil utvivlsomt skabe uvished
og usikkerhed som kan påvirke aktiekurserne negativt og presse
obligationsrenterne yderligere ned.
Når det så er sagt, er der mange positive ting at nævne. For første
gang siden 2007 har samtlige EU-lande oplevet vækst i det seneste
kvartal. Dette er i sig selv ikke ensbetydende med, at aktiekurserne vil
fortsætte op, men sammenholdt med positive nøgletal for den vigtige
tyske økonomi, tegner billedet dog ganske lyst for europæiske aktier.
I USA er der naturligvis fortsat meget fokus på, hvorledes Trump har
tænkt sig at lede landet. Indtil videre har han kun gennemført enkelte
af de ting, som han nævnte i son valgkamp. Optimismen omkring den
amerikansk vækst er fortsat intakt, da eks. yderligere investeringer i
arbejdspladser, infrastruktur og militær vil være medvirkende hertil.
Interessant bliver det dog at følge, om man om nogle måneder faktisk
kan se effekten af tiltagene i økonomien. Vi kan godt være lidt nervøse
for afkastet på amerikanske aktier på lidt længere sigt.
I den kommende tid bliver det også interessant at følge den
amerikanske centralbanks ageren. Markedet forventer pt. med 80%
sandsynlighed, at USA igen hæver renten på mødet i centralbanken d.
15. marts. Dette vil i givet fald være 3. gang amerikanerne hæver
renten siden december 2015, og der forventes yderligere 2
renteforhøjelser i 2017. En højere rente er et udtryk for øget aktivitet
og øget vækst, og det bliver særdeles interessant at følge, hvornår den
europæiske centralbank vil følge i hælene på amerikanerne. Som
nævnt ovenfor, er der dog politiske forhold, der pt. holder den
europæiske rente nede.
AFKAST:
ÆNDRING I %
Aktuel
værdi
Måned
Å-t-d
Seneste
12 mdr.
1.068,67
0,36
4,81
5,32
3.386,66
11.944,68
3,47
2,52
2,92
4,04
11,50
21,58
21.005,71
5.870,7
4,65
3,60
6,29
9,06
23,97
24,46
19.379,14
3.233,87
2,44
2,98
1,39
4,20
14,93
12,52
55,50
1.233,38
-2,43
1,11
-2,37
7,17
42,64
-2,00
0,98
11,61
7,00
-0,12
5,83
1,47
0,05
-17,31
-1,00
0,05
-31,14
3,21
AKTIER
DANMARK
OMX C20 Cap
EUROPA
Eurostoxx 50
DAX (Tyskland)
USA
Dow Jones
Nasdaq
ØVRIGE
Nikkei (Japan)
Shanghai (Kina)
RÅVARER
Brent olie
Guld
ANDET
DK 10-årig rente (swap)*
Risiko/Volatilitet (S&P 500)
USD / DKK
*absolut ændring
Til sammenligning er afkastet for 2017 for Skjern Bank Profilinvestering
(porteføljer sammensat af både aktier og obligationer) mellem 1,0% og
3,5% ved udgangen af februar måned.
Afkastet er højest i porteføljer med høj risiko og dermed højere andel af
aktieinvesteringer. Obligationsinvesteringerne har haft en mere rolig
udvikling i begyndelsen af 2017 som følge af stigende rente (se tabel
ovenfor med 10-årig rente) og et fald i kreditpræmierne på især
virksomhedsobligationer.
For yderligere oplysninger om aktuelle og historiske afkast på Skjern
Bank Profilinvestering henvises til profilinvestering.dk.