samarbejde om ren by

SAMARBEJDE OM REN BY
MED UNGE FRA UDSATTE BYOMRÅDER
SAMARBEJDE OM REN BY
Vi tilbyder at stå for en grøn dag for jer, hvor I kan være med til at gøre København
til en grønnere og renere by. Sammen med Københavns Kommune identificerer vi et område i
byen, som trænger til en særlig indsats og laver en plan for arbejdsdagen med klare mål og
succeskriterier. FRAK-unge mellem 18 og 25 fra udsatte boligområder leder slagets gang
under kyndig og faglig supervision af en FRAK-ansat. Det bliver en sjov dag med jord under
neglene, sved på panden og masser af affald i posen!
Standardpris: 8.000 kr. ex moms
Prisen afhænger dog af hvor mange I er og opgavens omfang
STYRK JERES HOLDÅND
Ryd op i en park samtidigt med at I leger!
Vi kan krydre jeres dag med samarbejdsøvelser, hvor I bliver udfordret, konkurrerer i grupper og deltager i aktiviteter, der
styrker jeres holdånd. Jeres medarbejdere
deltager i øvelser med fokus på at styrke
deres samarbejdsevner mens de hapser
affald, slår græs eller fjerner ukrudt.
Tilkøb: 5.000 kr. ex moms
BLIV VIST RUNDT PÅ
NØRREBRO AF UNGE
Har I lyst til mere så kan vi tilbyde en
guidet tur på indre Nørrebro. FRAK-unge
mellem 13-17 år viser rundt i deres
kvarter. I får et indblik i deres verden. Kom
bag om overskrifterne i aviserne, få et
andet blik på Nørrebro og få mulighed for
at snakke med nogle af de unge, som
mange taler om men ikke med.
Priseksempel: 2.000 kr. for 20 personer
SPIS JER MÆTTE I ØKOLOGI
Vi kan sørge for en udendørs økologisk frokost bestående af
lækkerier fra vores venner bag Send Flere Krydderier, som er en
socialøkonomisk virksomhed, der skaber jobs for indvandrerkvinder.
Priseksempel: 3.500 kr. for 20 personer
KONTAKT OS
Kontakt os, hvis I er interesserede i at booke os til jeres
medarbejderdag! Kontakt Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK, på
[email protected] / 27858432. Læs mere om os på www.frak.dk
”FRAK gør unge gode til at arbejde” - Musa, 14 år.
I Fritidsakademiet (FRAK) lærer Musa og andre unge fra udsatte boligområder, hvad de ikke har
lært endnu. De erfarer arbejdsmarkedets spilleregler ved at løse praktiske opgaver for
virksomheder, kommuner og festivaler. Fritidsakademiet er en socialøkonomisk virksomhed,
som gør unge klar til fritidsjobs og sikrer dem en god start på voksenlivet. Vi brænder for at
skabe flere muligheder for byens unge.
FRAK-unge har stor erfaring med at løse praktiske opgaver ved større events og har blandt
andet arbejdet for Distortion og Roskilde Festival. Vi løser også opgaver for virksomheder. De
unge løser opgaverne i fællesskab og arbejder i teams á 3-5 unge som ledes af en gruppeleder,
der er over 18 år. På denne måde tilegner de sig nyttige erfaringer og viden om
arbejdsmarkedet, der styrker dem når de efterfølgende selv vil søge et fast fritidsjob.