Japan på Fanø foreløbigt program

JapanpåFanøforeløbigtprogram
(version9.februar2017)
Søndagden11.Juni
Åbningkunstudstillinginkl.Ukiyo-efraScottSkinners
kunstsamling
ÅbningafNationalparkVadehavetsudstilling
Mandagden12.juni
Kunstudstillinginkl.Ukiyo-efraScottSkinnerskunstsamling
NationalparkVadehavetsudstilling
WorkshopsdragebygningogtræskærertrykforskolebørniEsbjergogpåFanø
Workshopsmeddemonstrationafdeforskelligedragetraditioner
Drageflyvningpåstranden.
Tirsdagden13.juni
Kunstudstillinginkl.Ukiyo-efraScottSkinnerskunstsamling
NationalparkVadehavetsudstilling
WorkshopsdragebygningogtræskærertrykforskolebørniEsbjergogpåFanø
Workshopsmeddemonstrationafdeforskelligedragetraditioner
Drageflyvningpåstranden.
Onsdagden14.juni
Kunstudstillinginkl.Ukiyo-efraScottSkinnerskunstsamling
Nationalparkvadehavetudstilling
Officielreceptionforatfejre150årsjubilæetfrodediplomatiskeforbindelsermellemJapanogDanmark.
Flyveopvisningafdejapanskedragebyggere.
Torsdagden15.juni
Kunstudstillinginkl.Ukiyo-efraScottSkinnerskunstsamling
NationalparkVadehavetsudstilling
WorkshopsdragebygningogtræskærertrykforskolebørniEsbjergogpåFanø
Workshopsmeddemonstrationafdeforskelligedragetraditioner
FanøClassicsdragesymposium
Drageflyvningpåstranden.
FanøInternationalKiteFlyesMeeting,velkomstarrangementiRidehallen