Nyhedsbrev - Ingstrup Bogby

Ingstrup den 10. februar 2017
Til alle medlemmer,
HURRA! Nu er bekræftelse på de sidste penge kommet, den gamle Brugs er købt og vi går straks i
gang med renoveringen! Alle der har mulighed for at hjælpe til med oprydning og nedbrydning
bedes møde op i Brugsen allerede på mandag den 13/2 kl. 9, hvor arbejdet påbegyndes
(medbring gerne eget værktøj). Kan man bedre hjælpe på andre tidspunkter, bedes man kontakte
Annalene, som koordinerer den frivillige indsats.
Vi er så heldige, at vi har fået et antal reoler på hjul, et mødebord m. tilhørende stole samt div.
andet inventar fra biblioteket i Aabybro – hvis nogen har mulighed for at opbevare det indtil vi
kan flytte ind i Bogbrugsen, bedes I kontakte en fra bestyrelsen.
Vi skal nok ikke regne med at kunne flytte ind i Bogbrugsen før til sommer, men nu er vi i gang og
glæder os til i samarbejde med jer at komme i gang med arbejdet.
HUSK! Indbetaling af kontingent for 2017: 100kr bedes indbetalt på kontonr: 9210-4581880656
snarest.
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Ingstrup Bogby, tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19
på Mødestedet.
Dagsorden iflg. Vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Årsberetning fra bestyrelsen til godkendelse
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Budget for 2017
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen. På valg er Helge Ottov og Annalene Ebdrup (begge villige til genvalg)
Valg af revisor
Evt.
Med venlig hilsen
Inger Dueholm,
formand