5838/17 sas/HKD/akv 1 DG G 2B 1. Komissio toimitti 10. tammikuuta

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. helmikuuta 2017
(OR. en)
5838/17
Toimielinten välinen asia:
2017/0006 (NLE)
FISC 30
ECOFIN 60
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)/Neuvosto
Kom:n asiak. nro: 5208/17 FISC 7 - COM(2017) 2 final
Asia:
Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI luvan
antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin valaliiton kanssa sopimus, joka
sisältää direktiivin 2006/112/EY 5 artiklasta poikkeavia määräyksiä BaselMulhouse-lentoaseman osalta
– Hyväksyminen
1.
Komissio toimitti 10. tammikuuta 2017 neuvostolle edellä mainitun ehdotuksen neuvoston
täytäntöönpanopäätökseksi. Ehdotuksen tarkoituksena on antaa Ranskalle lupa tehdä Sveitsin
valaliiton kanssa sopimus, joka koskee alv-järjestelmän alueellista soveltamista BaselMulhousen lentoasemalla ja joka jättäisi Sveitsin tullialueen alv-direktiivin alueellisen
soveltamisalan ulkopuolelle.
2.
Kokouksessaan 20. tammikuuta 2017 veroasioiden erityisasiantuntijat pääsivät
yhteisymmärrykseen täytäntöönpanopäätöstä koskevasta ehdotuksesta sellaisena kuin se on
asiakirjassa 5208/17 FISC 7. Ranskan valtuuskunta esitti parlamentaarisen
tarkasteluvarauman.
5838/17
sas/HKD/akv
DG G 2B
1
FI
3.
Näin ollen sitten kun Ranskan varauma on poistettu, pysyvien edustajien komiteaa pyydetään
ehdottamaan, että neuvosto
–
hyväksyisi jonkin tulevan istunnon esityslistan A-kohtana edellä mainitun
täytäntöönpanopäätöksen sellaisena kuin se on lingvistijuristien viimeistelemänä
asiakirjassa 5472/17 FISC 22 ECOFIN 29,
–
päättäisi edellä mainitun täytäntöönpanopäätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
5838/17
sas/HKD/akv
DG G 2B
2
FI