Tästä - Meidän Turku

Kuumat kaavat
kunnallispoliittinen paneeli
1.3.2017 klo 18-20
Panimoravintola Koulun
Historian luokassa
Keskustelun aiheina ovat mm. Turun yleiskaavan
mukaisuus kaavoituksessa ja sen ohjausvaikutus,
rakennussuojelu, täydennysrakentaminen sekä
osallisuus. Tilaisuudessa otetaan esille muutamia
ajankohtaisia, keskustelua herättäviä kaavoja
(esim. Marina, Suomen Pankki).
Paneeliin osallistuvat mm. Seppo Lehtinen
(sdp), Elina Sandelin (vas), Mikaela Sundqvist
(vihreät), Perttu Helin (kesk), Raili Meltovaara (ps).
Tervetuloa !
Järj. Turkulainen kansalaisyhdistys Meidän Turku-Vårt Åbo ry