Hinnasto Sonera Cable Ducts

Hinnasto
Luottamuksellinen
Päivä
Sivu
2017-03-23
1 (1)
Tunniste
Versio
TS1613613537
2.0
Telia Cable Ducts
€
500,00
70,00
145,04
Kertamaksut
Sijoitusoikeuden toimitusmaksu
Sijoitusoikeuden selvitystyö, joka ei johda tilaukseen
Pylväspaikka
Sijoitusoikeus
Katuluokat 1 ja 2, sekä kivetys
Muut katu- ja tieluokat
Kadunalitusputkeen, siltaosuudelle tai kiinteistöön johtaviin putkiin
Erityiskohteet
Sijoitusoikeus hyllylle
Kaapelikaivo tai tunneli (kaivon käyttö)
Sijoitusoikeus kertakorvauksella (esimerkiksi 10 vuoden sopimus)
Kaapelipääte
€ / m / kk
0,30
0,20
0,40
Tarjouksen mukaan
0,10
5,60
Tarjouksen mukaan
17,00
Kaapelikanavien, putkitusten ja muiden kaapeleiden sijoitukseen tarkoitettujen tilojen vapaata kapasiteettia
vuokrataan teleyrityksille telekaapeleiden sijoittamista varten.
Pääsääntöisesti sijoitusoikeuden voi saada enintään 25 mm halkaisijaltaan oleville kaapeleille ja liittyminen
sijoitusoikeusreitille tulee tapahtua joko kaapelikaivosta tai maahan päätetystä putkesta. Vuokrattavan putken
saatavuus selvitetään aina tapauskohtaisesti.
Sijoitusoikeuden minimilaskutuspituus on 20 metriä.
Vuokrauksesta tehdään vuokrasopimus kohteittain. Vuokrausehdot esitetään vuokrasopimuksessa.
Hinnat, arvonlisävero, maksuehto ja viivästyskorko
Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Vero laskutetaan kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaan ja lisätään
hintoihin. Palvelukohtaisesti ilmoitettujen hinnastojen hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Telia Finland Oyj
pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin. Maksuehto on neljätoista päivää (14) laskuun merkitystä päiväyksestä.
Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain 4a §:n 1 momentin mukainen ns. laillinen viivästyskorko.
Yritystiedot
Telia Finland Oyj
Teollisuuskatu 15, 00510 HELSINKI
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus 1475607-9, ALV REK 1475607-9