COM(2016) 829 final

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. helmikuuta 2017
(OR. en)
6098/17
RESPR 1
FIN 90
CADREFIN 17
POLGEN 12
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
21. joulukuuta 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2016) 829 final
Asia:
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Omien
varojen ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärien mukauttaminen
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston
päätöksen 2014/335/EU, Euratom voimaantulon johdosta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 829 final.
Liite: COM(2016) 829 final
6098/17
mh
DG G 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 21.12.2016
COM(2016) 829 final
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
Omien varojen ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärien mukauttaminen
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen
2014/335/EU, Euratom voimaantulon johdosta
FI
FI
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
Omien varojen ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärien mukauttaminen
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen
2014/335/EU, Euratom voimaantulon johdosta
1. Neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom 1 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”komissio
laskee heti kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet EKT 2010:een perustuvat tietonsa, uudelleen 1
ja 2 kohdassa määritellyt enimmäismäärät seuraavan laskentakaavan perusteella:
1,23 % (1,29 %) x
−2 +−1 +  95
−2 +−1 +  2010
Kaavassa ’t’ on viimeisin kokonainen vuosi, jonka osalta bruttokansantulon (BKTL)
laskemiseksi tarvittavat tiedot ovat saatavilla.”
2. Eurostatin toimittamien uusimpien tietojen perusteella (ks. myös liitteen taulukot), joissa
vuosi 2015 on viimeinen kokonainen vuosi, jolta tietoja on saatavilla, uudet prosentteina
ilmaistut enimmäismäärät ovat seuraavat:
Omien varojen enimmäismäärä (prosentteina jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:stä) =
1,23 % x
(13 277 512+13 664 583+14 260 146)  
(13 598 954+13 997 760+14 649 099)  
= 1,23 % x
41 202 241  
42 245 813  
= 1,19961608 %
=
⇒ 1,20 %
Maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä (prosentteina jäsenvaltioiden yhteenlasketusta
BKTL:stä) =
1,29 % x
(13 277 512+13 664 583+14 260 146)  
(13 598 954+13 997 760+14 649 099)  
= 1,29 % x
41 202 241  
42 245 813  
= 1,25813393 %
=
⇒ 1,26 %
3. Uudet enimmäismäärät ovat voimassa 1. tammikuuta 2014 alkaen.
1
EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.
2