tämän linkin takaa

Saimaan Viitoset ry
Hallitus
Heikki Launis
4.2.2017
1 (1)
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Saimaan Viitoset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Saimaan Viitoset ry:n kerhotiloissa
"Linkissä" Meijerinkatu 4, Lappeenranta, maanantaina 20.2.2017 klo 18:30 alkaen. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset (9 §) asiat alla olevan esityslistan mukaisine asioineen, mukaan lukien
hallituksen esitystä kerhomestarin, kalustonhoitajan ja QSL-korttien hoitajan valitsemisesta sekä
kulujen korvaamisesta yhdistyksen puolesta toimimisen osalta.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA
Hallitus
ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen virkailijoiden valinta
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
Esitetään tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto
Päätetään toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ja
toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto voi antaa aihetta
Päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta
Päätetään kuluvan vuoden talousarviosta
Päätetään liittymis-, jäsen ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta
Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista
Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
Valitaan hallituksen muut neljä (4) jäsentä
Valitaan kerhomestari ja kalustonhoitaja sekä lähtevien QSL-korttien hoitaja
Valitaan 2 toiminnantarkastajaa
Käsitellään jäsenten sääntöjen mukaisesti hallitukselle vuosikokouksen käsiteltäviksi
esittämät asiat. Päätetään hallituksen muista esityksistä ja muista kokouskutsussa
mainituista asioista
Kokouksen päättäminen
1 (2)
SAIMAAN VIITOSET ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2016
Radioamatööriyhdistyksen (kerhon) 62. toimintavuosi
1. Hallitus
Hallitukseen kuuluivat vuosikokouksessa 22.2.2016 valitut seuraavat jäsenet:
Vesa Pakarinen
Heikki Launis
John Ahlbom
Tomppa Jurvanen
Mikko Lahikainen
OH5MNH
OH5XO
OH5NZ
OH5ELO
OH5LKE
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
Järjestäytymiskokouksessa 22.2.2016 valittiin jäsenet yllä oleville vakansseille.
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa.
2. Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina olivat vuosikokouksessa 22.2.2016 valitut Timo Suutari OH5WY ja Kati
Näppäri OH5HMV varsinaisina. Varatoiminnantarkastajana oli Esko Lahti, OH5ST.
3. Muut toimihenkilöt
Kerhomestarina ja kalustonhoitajana oli Pentti Helkilinna OH5WR kuolemaansa asti
huhtikuussa 2016, jonka jälkeen Juha Nurmela, OH5NXO jatkoi tehtävän hoitamista.
4. VAPEPA
Kerholla on maastokelpoista VAPEPA kalustoa. Kerholla ei ole ollut VAPEPA toimintaa
kertomusvuonna.
5. Toiminta
Vuosikokous pidettiin Seppo Saarisen, OH5TZ, johdolla Linkissä Lappeenrannassa
22.2.2016. Kerhoillat on pidetty maanantaisin Linkillä klo 18.30 alkaen. Kävijämäärä on ollut
6-15 jäsentä. Valiolta vuokratuissa n. 32 m2 tiloissa on toimiva RA-asema sekä Seppo Saarisen
OH5TZ vuonna 2004 hankkima ADSL-tietokoneliittymä.
SRAL:n valtuuttamana RA-tutkintojen vastaanottajana on OH5XO, joka suoritutti ja valvoi
yhden K-modulitutkinnon. Kerhon kotisivu on www.oh5ab.org ja sähköpostiosoitteen
[email protected] ylläpitämisen on hoitanut OH5LKE. Hallituksen sähköpostiosoite on
[email protected]
Majakkaviikonloppuun 19–21.8. osallistuivat Luovukkaluodolla OH5NE, OH5MNH ja
OH5ESU.
Field Day kisaan ja SAC SSB osaan osallistuivat OH5EIL ja OH5FVY.
6. 5- piirin toiminnan vaiheet
5-piirin QSL lajittelusta ja lähettämisestä toimii talkoopohjalla OH5AB. Koollekutsujana on
2(2)
OH5XO, joka suurimmaksi osaksi on pyörittänyt toimintaa postituksineen..
OH5MNH, OH5XO ja OH5ESU osallistuivat 5-piirin yhteispalaveriin Elimäellä.
7.
Kalusto
Kerhon saama käytetty kalusto on suurimmalta osalta luovutettu käyttäjilleen. Kerholle
hankittiin Heathkit lineaarinen OH5WR: n kuolinpesältä.
Linkin vuokra
Valio on kirjeellä ilmoittanut 2016 vuokran nousevan määrään 109,90 euroa, sis. ALV.
9. Toistimet ja dataliikenne
Kerhon FM puhetoistin kahdella metrillä (OH5RAB 145.775/145.175 MHz) on ollut
käytössä Muukossa. Aseman valvoja on OH5XO. Lappeenrannan pelastuslaitoksen
letkutornissa toimii 70 cm:n toistin (OH5RUB 434.775 /433.175 MHz), valvojanaan
Vesa Pakarinen, OH5MNH. Kerholla on APRS- digipiitteri ja AIS vastaanotin laivaliikenteen
seuraamista varten.
10. Talous
Saimaan Viitoset ry ei anonut Lappeenrannan kaupungilta toimintaavustusta tilavuokraan. Taloutta rasitti suurimpana kiinteänä kuluna 109,90 euron
kuukausivuokra Valiolle Linkin käytöstä.
11. Jäsenet
Kerhon jäsenmäärä vuoden lopussa oli 63. Jäsenmaksu oli 30 euroa, nuoriso- ja
opiskelijajäseneltä 20 euroa. Liittymismaksua ei peritä.
12. Joulukahvit
Jäsenet oli kutsuttu Joulukahville Linkkiin 9.12.
Hallitus
Saimaan Viitoset ry
Helmikuu 2017
TOIMINTASUUNNITELMA 2017
1.
Kerho edistää jäsentensä radioamatööriharrastusta
2.
Kerho ylläpitää aktiivista kerhotoimintaa ja pyrkii järjestämään tutustumiskäyntejä
kiinnostaviin kohteisiin sekä teemailtoja
3.
Kerho ylläpitää yhteyksiä Suomen Radioamatööriliittoon
4.
Kerho ylläpitää toimintakuntoista radioamatööriasemaa mm. huolehtimalla
asianmukaisista laitteista, antenneista sekä niiden toimivuudesta
5.
Kerho luo edellytyksiä radioamatöörikilpailuihin osallistumiselle
6.
Kerho pyrkii aktiiviseen jäsenhankintaan
7.
Kerho huolehtii vuokraamansa toimitilan ”Linkin” asianmukaisuudesta
8.
Kerho kokoontuu maanantaisin toimitiloissa Linkissä
9.
Kerho edistää mahdollisuuksiensa mukaan hyväksyttävien aloitteiden pohjalta
teknillistä rakentelua
10.
Kerho hankkii hallituksen valinnan mukaan tietokantoja ja ulkomaisia
radioamatöörilehtiä
11.
Kerho hoitaa toistaiseksi 5- piirin QSL jakelun talkootyönä. Vastuuhenkilö
on Heikki Launis, OH5XO
12.
Kerho osallistuu SRAL:n järjestämille kerhotoimintapäiville
13.
Kerho osallistuu majakkatapahtumaan Luovukkaluodolla 19-20.8.2017
14.
Kerho pystyttää ristikkomaston ja HF- beamin Linkin katolle