88/2017 - Finlex

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
poikkeusluvalla
vvvv
ro asia
sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017
Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017
88/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus
poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain
(615/1993) 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 206/2013:
1§
Suurin sallittu saalismäärä
Metsästyslain (615/1993) 41 a §:n 1 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan perusteella
saaliiksi saatujen ahmojen määrä saa olla enintään 8 yksilöä.
2§
Alueelliset rajoitukset
Suurin sallittu saalismäärä voidaan käyttää vain poronhoitoalueella Kuusamon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Taivalkosken, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Sodankylän, Muonion, Kolarin, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnissa.
3§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2017.
Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2017
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
Ylitarkastaja Jussi Laanikari
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
ISSN 1455-8904
1