etsi kuvasta

ETSI KUVASTA
20-30 MINUUTTIA
Tehtävän kuvaus
Oppilaille kopioitava piirros A4-muodossa, josta on väritystehtävän lisäksi löydettävissä erilaisia
asioita, jotka täytyy muistaa ottaa huomioon tasoristeystä ylitettäessä.
Tavoite
Oppilaat syventävät oppimaansa ja oppivat kertomaan rautatieturvallisuudesta omin sanoin.
Tarvittavat materiaalit
•Etsi kuvasta -pohjat.
•Oppilaan tehtäväpohja
•Opettajan kappale, jossa vastaukset
Copyright © 2009 Rautatievirasto. Kaikki oikeudet pidätetään.
www.rautatieturvallisuus.fi
1
Copyright © 2009 Rautatievirasto. Kaikki oikeudet pidätetään.
www.rautatieturvallisuus.fi
2
Copyright © 2009 Rautatievirasto. Kaikki oikeudet pidätetään.
www.rautatieturvallisuus.fi
3