Maahanmuuttajanainen - Osallistu

Masto – Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen
Maahanmuuttajanainen - Osallistu
Maahanmuuttajanainen - Haluatko vahvistaa työllistymis- ja/tai
kouluttautumismahdollisuuksiasi
Tervetuloa mukaan





tunnistamaan omaa osaamistasi
pohtimaan
o mitä osaamista sinun tulisi kehittää
o miten ja milloin voit osaamistasi kehittää
o miten hyödyntää osaamista Suomalaisilla työmarkkinoilla ja omassa elämässä
luomaan uusia välineitä osaamisen markkinoimiseen (esim. CV, sähköinen
osaamisportfolio)
mahdollisesti hankkimaan lisää osaamista yrittäjyydestä
kohtaamaan työelämäedustajia
Osallistujana sinulla on myös erinomainen mahdollisuus suorittaa Hygieniapassi
veloituksetta Saimaan ammattikorkeakoulussa.
Osaamisen tunnistaminen alkaa yhteisellä Osaajapajalla. Tämä Osaajapaja on tarkoitettu
maahanmuuttajanaisille, jotka ovat hankkineet koulutuksen kotimaassaan tai Suomessa ja
jotka pystyvät auttavasti kommunikoimaan suomenkielellä. Osaajapajan työskentelykieli on
suomi. Järjestämme Imatralla kaksi osaajapajaa. Ilmoittaudu toiseen:
Aika
Keskiviikkona 22.3.2017 klo 17-20
Paikka
Imatran monikulttuurinen toimintakeskus Kipinä, Asemäentie 6B, Imatra
TAI
Aika
Keskiviikkona 5.4.2017 klo 12 – 16
Paikka
Saimaan amk, Tietäjänkatu 5, neuvotteluhuone Katiska, Imatra
Ilmoittaudu mukaan Kipinän Osaajapajaan 16.3.2017 mennessä ja Saimaan amk:n
Osaajapajaan 31.3.2017 mennessä Virpi Ristimäelle [email protected] Lisätietoja
projektipäällikkö Virpi Ristimäki puh. 040 672 7014.
10. maaliskuuta 2016 / 2
Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana Masto- Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen hankkeessa toteuttamassa maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamiseen ja täydentämiseen liittyvän osiota.
Tavoitteena on tukea maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamista, täydentämistä ja hyödyntämistä
suomalaisilla työmarkkinoilla sekä mahdollisesti yrittäjyydessä.
Masto – Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistämisen –hanke on kaksivuotinen ESR-yhteishanke,
johon osallistuvat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy, Wirma Lappeenranta Oy, Saimaan
ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.