null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. helmikuuta 2017
(OR. en)
6098/17
ADD 1
RESPR 1
FIN 90
CADREFIN 17
POLGEN 12
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
21. joulukuuta 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2016) 829 final LIITE 1
Asia:
Liite asiakirjaan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja
neuvostolle - Omien varojen ja maksusitoumusmäärärahojen
enimmäismäärien mukauttaminen Euroopan unionin omien varojen
järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom
voimaantulon johdosta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 829 final LIITE 1.
Liite: COM(2016) 829 final LIITE 1
6098/17 ADD 1
mh
DG G 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 21.12.2016
COM(2016) 829 final
ANNEX 1
LIITE
asiakirjaan
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
Omien varojen ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärien mukauttaminen
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen
2014/335/EU, Euratom voimaantulon johdosta
FI
FI
Bruttokansantulo (BKTL) käypinä markkinahintoina, mukaan lukien välilliset rahoituspalvelut (FISIM) EKT-95:n ja EKT 2010:n
mukaisesti, tilanne 17. lokakuuta 2016 1
Jäsenvaltio
Belgia
Bulgaria
Tšekki
Tanska
Saksa
Viro
Irlanti
Kreikka
Espanja
Ranska
Kroatia
Italia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Unkari
Malta
Alankomaat
Itävalta
Puola
Portugali
Romania
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Yhd. kuningaskunta
(1)
(2)
Valuuttayksikkö
milj. euroa
milj. leviä
milj. korunaa
milj. kruunua
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. kunaa
milj. euroa
milj. euroa
milj. latia (3)
milj. litiä (4)
milj. euroa
milj. forinttia
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. zlotya
milj. euroa
milj. leuta
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. kruunua
milj. puntaa
2013
388 410
80 026
3 711 328
1 910 976
2 826 914
18 142
144 485
177 754
1 003 818
2 089 028
321 881
1 574 012
17 080
15 831
117 055
30 991
28 803 644
7 284
648 848
309 071
1 580 779
164 172
619 773
34 908
71 850
196 856
3 704 053
1 692 513
BKTL(1)
2014
393 310
82 494
3 880 762
1 955 933
2 912 634
18 893
155 594
175 905
1 016 443
2 114 141
320 290
1 593 145
16 725
23 380
123 814
32 894
30 440 911
7 885
647 522
312 480
1 635 287
166 841
655 053
36 481
72 800
200 225
3 847 166
1 760 823
(EKT-95)
2015
400 035
86 388
4 100 934
1 978 757
3 009 364
19 458
159 490
173 884
1 057 340
2 164 900
332 822
1 605 239
17 384
24 100
35 498
33 570
31 748 590
8 637
659 872
323 535
1 710 010
171 785
692 734
36 832
75 807
204 010
4 085 521
1 794 396
2013
398 187
80 357
3 853 521
1 964 620
2 904 822
18 452
153 102
180 436
1 020 307
2 142 916
323 607
1 601 835
17 279
15 972
117 714
31 153
29 338 999
7 328
661 879
323 413
1 601 278
167 975
625 457
35 721
73 477
204 034
3 860 598
1 729 222
BKTL(2)
2014
402 933
82 910
4 022 278
2 010 528
2 994 964
19 225
164 488
178 332
1 033 690
2 168 780
322 754
1 620 425
16 920
23 577
124 699
33 018
31 041 960
7 932
661 287
327 119
1 656 013
170 117
661 540
37 294
74 608
207 232
4 028 390
1 798 714
(EKT 2010)
2015
410 500
86 792
4 255 247
2 036 320
3 099 357
19 833
203 886
176 300
1 074 859
2 220 421
334 916
1 633 330
17 575
24 290
35 824
33 335
32 404 185
8 691
674 079
338 524
1 731 838
175 261
699 304
37 685
77 403
210 926
4 278 595
1 833 814
Bruttokansantulo käypinä markkinahintoina EKT 95:n mukaisesti. Vuosien 2013–2015 luvut perustuvat EKT 2010:een ja sovittuihin siirtymiseen liittyviin eriin.
Bruttokansantulo käypinä markkinahintoina EKT 2010:n mukaisesti. (3) – vuodesta 2014 milj. euroa. (4) – vuodesta 2015 milj. euroa.
1
FI
Kaikki 28 jäsenvaltiota ovat toimittaneet BKTL-tiedot vuoden 2016 BKTL-kyselylomakkeella neuvoston asetuksen 1287/2003 mukaisesti. BKTL-komitea on hyväksynyt tiedot 17. lokakuuta
2016.
2
FI
Bruttokansantulo (BKTL) käypinä markkinahintoina, mukaan lukien välilliset rahoituspalvelut (FISIM) EKT-95:n ja EKT 2010:n
mukaisesti, tilanne 17. lokakuuta 2016
Jäsenvaltio
Belgia
Bulgaria
Tšekki
Tanska
Saksa
Viro
Irlanti
Kreikka
Espanja
Ranska
Kroatia
Italia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Unkari
Malta
Alankomaat
Itävalta
Puola
Portugali
Romania
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Yhd.
kuningaskunta
(1)
(2)
FI
Valuuttayksikkö
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
milj. euroa
2013
388 410
40 917
142 853
256 235
2 826 914
18 142
144 485
177 754
1 003 818
2 089 028
42 472
1 574 012
17 080
22 567
33 902
30 991
97 024
7 284
648 848
309 071
376 600
164 172
140 252
34 908
71 850
196 856
428 140
BKTL(1)
2014
393 310
42 179
140 934
262 372
2 912 634
18 893
155 594
175 905
1 016 443
2 114 141
41 954
1 593 145
16 725
23 380
35 859
32 894
98 607
7 885
647 522
312 480
390 815
166 841
147 412
36 481
72 800
200 225
422 835
(EKT-95)
2015
400 035
44 170
150 333
265 295
3 009 364
19 458
159 490
173 884
1 057 340
2 164 900
43 714
1 605 239
17 384
24 100
35 498
33 570
102 415
8 637
659 872
323 535
408 692
171 785
155 832
36 832
75 807
204 010
436 791
1 992 927
2 184 319
2 472 165
2013
398 187
41 087
148 326
263 428
2 904 822
18 452
153 102
180 436
1 020 307
2 142 916
42 700
1 601 835
17 279
22 768
34 092
31 153
98 828
7 328
661 879
323 413
381 484
167 975
141 538
35 721
73 477
204 034
446 235
BKTL(2)
2014
402 933
42 392
146 073
269 696
2 994 964
19 225
164 488
178 332
1 033 690
2 168 780
42 276
1 620 425
16 920
23 577
36 115
33 018
100 554
7 932
661 287
327 119
395 768
170 117
148 872
37 294
74 608
207 232
442 753
(EKT 2010)
2015
410 500
44 376
155 990
273 013
3 099 357
19 833
203 886
176 300
1 074 859
2 220 421
43 989
1 633 330
17 575
24 290
35 824
33 335
104 530
8 691
674 079
338 524
413 909
175 261
157 310
37 685
77 403
210 926
457 433
2 036 151
2 231 323
2 526 471
Bruttokansantulo käypinä markkinahintoina EKT 95:n mukaisesti. Vuosien 2013–2015 luvut perustuvat EKT 2010:een ja sovittuihin siirtymiseen liittyviin eriin.
Bruttokansantulo käypinä markkinahintoina EKT 2010:n mukaisesti.
3
FI
Käytetyt vuotuiset keskimääräiset valuuttakurssit
Jäsenvaltio
Belgia
Bulgaria
Tšekki
Tanska
Saksa
Viro
Irlanti
Kreikka
Espanja
Ranska
Kroatia
Italia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Unkari
Malta
Alankomaat
Itävalta
Puola
Portugali
Romania
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Yhd.
kuningaskunta
(1)
FI
Valuutta
EUR
BGN
CZK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
HRK
EUR
EUR
LVL(1)
LTL(2)
EUR
HUF
EUR
EUR
EUR
PLN
EUR
RON
EUR
EUR
EUR
SEK
– EUR vuodesta 2014
vuosi
GBP
(2)
4
2013
2014
2015
1
1,95580
25,98000
7,45790
1
1
1
1
1
1
7,57860
1
1
0,7015
3,45280
1
1,95580
27,53600
7,45480
1
1
1
1
1
1
7,63440
1
1
1
3,45280
1
1,95580
27,27900
7,45870
1
1
1
1
1
1
7,61370
1
1
1
1
1
296,87000
1
1
1
4,19750
1
4,41900
1
1
1
8,65150
0,84926
1
308,71000
1
1
1
4,18430
1
4,44370
1
1
1
9,09850
0,80612
1
310,00000
1
1
1
4,18410
1
4,44540
1
1
1
9,35350
0,72584
– EUR vuodesta 2015
FI