Tutkitusti vaikuttavaa toimintaa

Faktaa
vuodelta 2016
6 830
rahoitushakemusta
467 M€
yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projekteihin
3 760
myönteistä
rahoituspäätöstä
Päättyneissä
projekteissa syntyi
77 %
yritysprojektien
rahoituksesta
pk-yrityksille
2 250
tuotetta, palvelua tai
muuta innovaatiota
Uusi innovaatioseteli toi
Päättyneissä
projekteissa syntyi
1 000
patenttia tai
patenttihakemusta
Yli 1100
yritystä innovaatiotoiminnan piiriin
Kansainvälisen arvioinnin mukaan
Tekes on yksi maailman johtavista
innovaatiorahoittajista.
Tekes on vaikuttanut laajasti innovaatioiden syntyyn
ja yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.
Tekes on osa Team Finland -verkostoa.
www.tekes.fi
@Tekesfi
Helmikuu 2017
Tutkitusti
vaikuttavaa
toimintaa
Innovaatiotoiminta
on talouden kasvun
moottori
Yli
Tekes rahoittaa noin
3%
Suomen ja suomalaisten hyvinvointi perustuu
yritystemme menestymiseen globaaleilla
markkinoilla. Tämä luo työpaikkoja ja vaurautta,
jolla voimme rahoittaa ihmisten tarvitsemat
hyvinvointipalvelut.
Niin pienten kuin suurten yritysten tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminnan julkinen rahoitus
on yhteiskunnalle kannattava sijoitus. Olennaista
on, että Suomi on yrityksille vetovoimainen
innovaatioympäristö.
yritysten tutkimus- ja
kehitystoiminnasta
Tekesin rahoituksen
osumatarkkuus on hyvä
10 %
9%
7%
6%
3%
Viro
Yhdysvallat
EU
Ruotsi
Suomi
Julkisen rahoituksen osuus yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnasta on Suomessa
vain kolmasosa Yhdysvaltojen ja alle puolet EU:n tasosta.
Tekesin tehtävä on vauhdittaa innovaatiovetoista viennin kasvua
ja luoda Suomesta houkutteleva innovaatioympäristö. Tekes
rahoittaa edelläkävijyyteen ja läpimurtoihin tähtääviä tutkimus-,
kehitys- ja innovaatioprojekteja. Kasvuyritykset ovat Tekesin
tärkein kohderyhmä.
Suurin osa maailmalla menestyneistä suomalaisista
kasvuyrityksistä on Tekesin asiakkaita. Tämä osoittaa rahoituksen
hyvää osumatarkkuutta. Tekes on saanut aikaan suuren
vaikutuksen pienellä panoksella.
80 %
innovaatiotoiminnassaan
onnistuneista Tekesin asiakkaista
sanoo, että Tekesin rahoitus
on ollut merkittävä tekijä
menestyksessä
Pk-yritykset odottavat
vuoden 2016 projekteista
miljardin
euron
liikevaihtoa tavoitevuonna
9,4
Työpaikat lisääntyivät
Tekesin rahoittamissa
pk-yrityksissä
16 %
kaudella 2012–2015
Yhtä Tekesin sijoittamaa
euroa kohti yritykset lisäävät
tutkimus- ja kehityspanostaan
2 eurolla
Liikevaihto kasvoi Tekesin
rahoittamissa pk-yrityksissä
%-yksikköä
enemmän
kuin pk-yrityksissä keskimäärin
kaudella 2012–2015
56
Vienti kasvoi Tekesin
rahoittamissa pk-yrityksissä
miljardia
euroa
kaudella 2012–2015
2,6