HEINOLAN KAUPUNKI

HAKEMUS saap. ____/_______
HEINOLAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
Rauhankatu 3
18100 HEINOLA
YLEISAVUSTUS 2017
NUORISOJÄRJESTÖJEN YLEISAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2017
Hakijajärjestön tiedot
Nimi: __________________________________________________________________
Katuosoite:_______________________________________________________________
Postinumero: _________ Postitoimipaikka: ___________________Puh:_____________
Sähköpostiosoite (jos käytössä):______________________________________________
Järjestön www-osoite (jos on):_______________________________________________
Pankki: __________________________ Tilinumero: ____________ - ______________
Yhteyshenkilö: ___________________________________________________________
Katuosoite:_______________________________________________________________
Postinumero: __________ Postitoimipaikka: __________________ Puh: _____________
Avustusta haetaan:
_________________ euroa
1. Jäsenistö:
Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten lukumäärä edellisen vuoden lopussa ________
henkilöä, joista alle 29-vuotiaita _____
henkilöä ja alle 18-vuotiaita ________ henkilöä
Muiden toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä (ei jäseniä): __________
Henkilöjäsenmaksu hakemusvuonna ___________ euroa/jäsen
2. Talous:
Varsinaisen toiminnan menot vuoden 2016 tilinpäätöksessä
Omatoiminen varainhankinta vuoden 2016 tilinpäätöksessä
_______________ €
_______________€
(ei sisällä Heinolan kaupungin ym. yhteisöjen myöntämiä avustuksia)
Kerätyt jäsenmaksut vuoden 2016 tilinpäätöksessä
Saadut avustukset muilta yhteisöiltä vuonna 2016
________________€
________________€
(ei sisällä Heinolan kaupungin myöntämiä avustuksia)
Velat vuoden 2016 tilinpäätöksessä
Vuoden 2016 tuloslaskelman tulos
Vuoden 2016 taseen loppusumma
_______________ €
_______________ €
_______________ €
3. Palkattu henkilöstö vuonna 2016:
Lukumäärä _________ Palkkakulut sivukuluineen yhteensä________________
€
Toimenkuvat: ________________________________________________________
Työtunnit kuukaudessa: ________________________________________________
jatkuu kääntöpuolella
4. Vapaaehtoinen henkilöstö vuonna 2016:
Lukumäärä: ____________henkilöä, joista ohjaajia ____________
Arvio tehdyistä työtunneista kuukaudessa: ____________ tuntia
5. Järjestetty toiminta vuonna 2016:
Järjestön kolme (3) tärkeintä toimintamuotoa:
Toimintamuoto
1.___________________________________
Lukumäärä
____________
Osallistujia
__________
2.___________________________________
____________
__________
3.___________________________________
____________
__________
Muuta mainittavaa:_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Hakemuksen liitteet (rasti kohdalle, jäljennökset todistettava oikeiksi)
Toimintakertomus vuodelta 2016____
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016 _____
Tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016____
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 _____
Järjestön säännöt (uudelta hakijalta) ____
Talousarvio vuodelle 2017____
Todiste rekisteröinnistä tai jäsenyydestä valtakunnalliseen nuorisojärjestöön (uudelta hakijalta)
Allekirjoitukset:
Paikka: ____________ päivä:_______ kuukausi:___________________ vuosi: ________
_______________________________________
_________________________________________
Puheenjohtaja
Sihteeri
_______________________________________
_________________________________________
nimen selvennys
nimen selvennys
Palautus 13.3.2017 klo 12 mennessä: Heinolan kaupungin kirjaamo, Rauhankatu 3, 18100
HEINOLA