Page 1 Kunta on lapsen keskeinen elinympäristö. Kunnissa tehdyt

Kunta on lapsen keskeinen elinympäristö. Kunnissa tehdyt päätökset vaikuttavat
suoraan siihen, miten lapsi voi ja mitä mahdollisuuksia hänellä on elämässään.
Kuntavaaleissa 9.4.2017 valitaan noin 9 000 uutta kunnallisvaltuutettua. He
päättävät sinun ja lastesi asioista tulevina vuosina. Esimerkiksi varhaiskasvatus,
peruskoulu, iltapäiväkerhot ja monet harrastusmahdollisuudet ovat soteuudistuksen jälkeenkin kuntien tarjoamia palveluita.
Lapsiperheiden palvelut nähdään liian usein kulueränä, josta voi säästää. Ne eivät
kuitenkaan ole kulu, vaan investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Valitaanko sinun
kunnassasi päättäjiä, jotka ymmärtävät tämän?
Aika vaikuttaa on nyt, ja jokaisen ääni ratkaisee. Kuntavaalit ovat lapsivaalit, joissa
lapsen äänen on kuuluttava kirkkaana!
Mitä voit tehdä?

Anna äänesi lapselle! Äänestä lapsiystävällistä ehdokasta.
Lisätietoa saat mm. lapsi- ja perhejärjestöjen yhteisen
kuntavaalikampanjan kautta osoitteesta www.lskl.fi/
aanilapselle.


Osallistu Anna ääni lapselle -Facebook-tapahtumaan ja kutsu
kaverisikin: www.facebook.com/events/1805047889783946/

Ryhdy Ääni lapselle -agentiksi! Saat käyttöösi
vaikuttamistietoa ja materiaalia, jonka avulla voit halutessasi
edistää lapsen äänen kuulumista kuntavaaleissa eri tavoin:
www.lyyti.fi/reg/aanilapselle
Seuraa Ääni lapselle -kampanjaa Twitterissä ja osallistu
keskusteluun: @AaniLapselle, #äänilapselle
Vaaliohjelmassa mukana:
Parasta
LaPsiLLe ry