Page 1 Tuotetieto Shell Rimula R3 U 15W-40 (CG

Tuotetieto
• Yleisöljy moottoreihin
• Dieselmoottoreihin /
bensiinimoottoreihin
Shell Rimula R3 U 15W-40 (CG-4/SJ)
Moniasteinen raskaan kaluston moottoriöljy
Shell Rimula R3 U on korkealuokkaisista perusöljyistä ja tehokkaista lisäaineyhdistelmistä valmistettu nelitahtimoottorien
yleisöljy.
Sopii useisiin nelitahtisiin diesel- ja bensiinimoottoreihin.
· Pakettiautot ja kevyet kuorma-autot
Ominaisuudet
· Helpottaa öljyn valintaa
Täyttää useiden kevyempien kuorma-autojen sekä
Sopii useisiin diesel- ja bensiinimoottoreihin vähentäen näin
pakettiautojen moottoriöljyvaatimukset. Shell Rimula R3 sopii
eri ajoneuvoille tarvittavien moottoriöljylaatujen määrää.
kalustolle, jossa on sekä diesel- että bensiinimoottoreita.
· Suojaa turboahdettuja moottoreita
·
Raskaampaan käyttöön tai nykyaikaisiin matalapäästöisiin
Shell Rimula R3 U voidaan käyttää useissa turboahdetuissa
dieselmoottoreihin suositellaan Shell Rimula R4 tai Shell Rimula
moottoreissa antamaan luotettavan suojan ja pitkän moottorin
R5 -öljyjä.
kestoiän.
Suorituskyky
Pitää männät puhtaana
· MAN: 271
· MB – hyväksyntä: 229.1
· Volvo: VDS
· VW 505 00 (täyttää vaatimukset)
· API: CG-4, SJ, CF
· ACEA: E2, A2, B2
· Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
Shell Rimula R3 U ylittää API CG-4 -öljyille asetetut
vaatimukset mäntien puhtauden suhteen. Nykyaikaiset
lisäaineet pitävät männät puhtaana varmistaen moottorin
pitkän kestoiän.
Käyttö
· Kuorma- ja linja-autot
Shell Rimula R3 U sopii ihanteellisesti moniin turboahdettuihin
ja ahtamattomiin moottoreihin normaalissa käytössä.
Sivu 1 / 2 - Shell Rimula R3 U 15W-40 (CG-4/SJ), v 1
Tyypilliset analyysiarvot
Ominaisuus
Menetelmä
Shell Rimula R3 U 15W-40
(CG-4/SJ)
15W-40
SAE Viskositeettiluokka
Kinemaattinen viskositeetti
40°C
mm²/s
ASTM D 445
105
Kinemaattinen viskositeetti
100°C
mm²/s
ASTM D 445
14,5
Dynaaminen viskositeetti
-20°C
mPa s
ASTM D 5293
6500
ASTM D 2270
142
kg/l
ASTM D 4052
0,890
Leimahduspiste (COC)
°C
ASTM D 92
230
Kaadettavuus
°C
ASTM D 97
-33
TBN
mg KOH/g
ASTM D 2896
9
Sulfaattituhka
%
ASTM D 874
1,15
Viskositeetti-indeksi
Tiheys
15°C
Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.
Terveys, Turvallisuus & Ympäristö
· Käyttöturvallisuus
Shell Rimula R3 U 15W-40 (CG-4/SJ) -öljy ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja
hyvää hygieniaa noudatettaessa.
Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi vedellä ja
saippualla.
Lisätietoja käyttöturvatiedotteessa, http://www.epc.shell.com/
· Suojele ympäristöä
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.
Lisätietoja
· Lisätietoja
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
Sivu 2 / 2 - Shell Rimula R3 U 15W-40 (CG-4/SJ), v 1