Tilastokatsaus alakouluikäisten onnettomuuksista.

6.2.2017
Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä
Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kuusi ja loukkaantui 170 alakouluikäistä
vuosittain. Kuolleiden määrä on kymmenen vuoden takaisella tasolla. Loukkaantuneiden lasten
määrä on laskenut 44 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2015 tietojen
mukaan seitsemän alakouluikäistä loukkaantui vakavasti.
Uhreista 60 prosenttia menehtyi taajamien ulkopuolella. Loukkaantumisista kaksi kolmesta tapahtui
taajamissa. Lähes kaksi kolmesta loukkaantui ≤ 50 km/h:n nopeusrajoitusalueella.
Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin
Liikennekuolemista ja loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui pyöräilijöille, yli kolmannes
autossa matkustaneille ja lähes joka viides jalankulkijoille.
Auton matkustajana kuoli lähes neljä kymmenestä ja loukkaantui yli kolmannes. Suurin osa
kuolemantapauksista tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) sekä
nokkakolareissa. Loukkaantumisista joka kolmas tapahtui saman ajosuunnan onnettomuuksissa
(kuten peräänajoissa) ja joka viides ulosajoissa.
Pyöräilijöinä kuoli joka kymmenes ja loukkaantui neljä kymmenestä. Lähes kaksi kolmesta
loukkaantui risteyksessä. Loukkaantumisista lähes puolet sattui pyörätien ja ajoradan risteyksessä.
Jalankulkijoina kuoli yli kolmannes ja loukkaantui lähes joka viides. Suurin osa alakouluikäisten
jalankulkijoiden henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Jalankulkijoista neljä kymmenestä
menehtyi ja puolet loukkaantui suojatiellä. Joka neljännessä loukkaantumisessa
tapahtumapaikkana oli risteys.
Postiosoite
PL 29
00421 Helsinki
Osoite
Sitratie 7
00420 Helsinki
Puhelin
020 7282 300
Internet
www.liikenneturva.fi
Kuolleet
9
300
Loukkaantuneet
,joista vakavasti
259
8
250
7
6
200
5
5
5
144
150
4
3
100
2
50
1
6 7
0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kuva 2. Tieliikenteessä kuolleet
alakouluikäiset 2007-2016.
Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet
alakouluikäiset 2007-2016.
Jalankulkija
160
Polkupyörä
120
Muu
98
100
80
64
60
38
22
33
40
0
Autossa
146
140
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2
2
Samat ajos
0
41
30
8
Kohtaaminen
0
6
Risteävät ajos
0 0 0
Jalankulkijaonn
2 0
8
Suistuminen
0
6
14
1
Muu
Kuva 3. Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan
vuosina 2014-2016.
Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin
vuosina 2014 - 2016.
(Alakouluikäisten
lasten ryhmällä käsitetään 7-12-vuotiaita). Vuosi 2016
ennakkotietoja.
Postiosoite
PL 29
00421 Helsinki
Osoite
Sitratie 7
00420 Helsinki
Puhelin
020 7282 300
Internet
www.liikenneturva.fi