KOULULAIS- JA OPISKELIJAPAIKAT

KOULULAIS- JA OPISKELIJAPAIKAT
Työsuhteet ovat enintään viiden viikon mittaisia eikä tehtäviin vaadita koulutusta.
Hakulomakelinkki löytyy ilmoituksen lopusta sekä internetsivustolta.
Avo- ja asumispalvelut
Koukkuniemen aluepalvelut
Ulkoaluetyöntekijä (avustavat tehtävät)
Tehtäviin haetaan 16 - 17 -vuotiaita koululaisia/opiskelijoita. Tehtäviin kuuluu
Koukkuniemen ulkoalueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen, nurmikoiden leikkaus,
pihaistutusten hoitoa ja muita avustavia pihatöitä. Työaika on klo 8.00 - 14.00. Työ ajoittuu
välille 05.06. - 13.08.2017 enintään viiden viikon työsopimuksella.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
Tukipalvelutyöntekijä
Tehtäviin haetaan 16 - 17 -vuotiaita koululaisia/opiskelijoita. Työtehtäviin kuuluu esim.
kaluston siirtoihin ja kalusteiden muuttoihin liittyvät avustavat tehtävät sekä
oppimisympäristöjen varustamiseen ja järjestelyihin sekä kunnossapitoon liittyvät
avustavat tehtävät Tampereen seudun ammattiopiston eri toimipisteissä. Työ ajoittuu
välille 05.06. - 31.07.2017.
Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
Kesätyöntekijä (toimistotyöt)
Tehtäviin haetaan 16 - 17 -vuotiaita koululaisia/opiskelijoita. Työtehtäviin kuuluu avustavat
toimisto-, projekti- ja asiakaspalvelutyöhön liittyvät tehtävät. Työtehtävät vaihtelevat ja
voivat sisältää esimerkiksi arkistointia, kokous- ja tilajärjestelyjä. Odotamme
kesätyöntekijältä omaa aktiivisuutta ja positiivista asennetta sekä joustavuutta työntekoon.
Työaika on klo 8.00 - 16.00 välillä. Työ ajoittuu välille 05.06. - 30.06.2017
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Varhaiskasvatuksen avustaja
Tehtävään haetaan reippaita ja oma-aloitteisia vähintään 16 - 18 -vuotiaita koululaisia,
joilla on kiinnostusta ja valmiutta toimia lasten parissa. Harrastukset, joita voi hyödyntää
tehtävässä, katsotaan eduksi. Avustajat sijoittuvat päiväkoteihin ja koululaisten
kesäkerhoihin. Tehtävä ajoittuu välille 05.06. - 04.08.2017 enintään viiden viikon
työsopimuksella.
Tampereen Infra Liikelaitos
Paikkatietopalvelut
Liikennelaskija
Tehtäviin haetaan 15 - 18 -vuotiaita koululaisia. Tehtäviin kuuluu liikenteen laskentaa.
Päivittäinen laskenta painottuu suurimmalta osaltaan iltapäivään klo 15 - 17. Viikoittainen
työaika on 34 tuntia 30 minuuttia. Työ ajoittuu välille 05.06. - 07.07.2017.
Rakentamispalvelut, maan- ja lumenvastaanotto
Kausityöntekijä
Tehtäviin haetaan 16 - 17 -vuotiaita koululaisia/opiskelijoita. Tehtäviin kuuluvat roskien
keräys lumenvastaanottopaikoilla sekä mahdollisesti muut avustavat työt. Tehtävä ajoittuu
välille 26.06. - 28.07.2017.
Tampereen Voimia liikelaitos
Hoitoalan ja vanhustenpalveluiden tuki
Hatanpään ravintokeskus
Ruokapalvelutyöntekijä
Tehtävään haetaan 16 - 17 -vuotiaita koululaisia. Ruokapalvelutyöntekijä osallistuu
asiakaspalveluun ja/tai keittiötyöskentelyyn. Hänen tehtäviinsä kuuluu astianpesu, keittiön
avustavat tehtävät sekä asiakaspalvelu henkilöstöravintolassa. Tyytyväiset asiakkaat ovat
toiminnan tavoite. Hygieniapassi mahdollistaa monipuolisemmat työtehtävät. Iloinen ja
oppivainen asenne edesauttaa tehtävässä menestymistä. Työ ajoittuu välille 05.06. 06.08.2017, enintään viiden viikon työsopimuksella.
Koukkuniemen ravintokeskus
Ruokapalvelutyöntekijä
Tehtävään haetaan 16 - 17 -vuotiaita koululaisia. Ruokapalvelutyöntekijä osallistuu
asiakaspalveluun ja/tai keittiötyöskentelyyn. Hänen tehtäviinsä kuuluu astianpesu, keittiön
avustavat tehtävät sekä asiakaspalvelu henkilöstöravintolassa. Tyytyväiset asiakkaat ovat
toiminnan tavoite. Hygieniapassi mahdollistaa monipuolisemmat työtehtävät. Iloinen ja
oppivainen asenne edesauttaa tehtävässä menestymiseen. Työ ajoittuu välille 05.06. 03.09.2017 enintään viiden viikon työsopimuksella.
HAKULOMAKE