Potilasturvallisuuden edistäminen

OHJELMA
9.2.2017
Sote ja monialainen maakunta! - Satakunta
Muutosjohtajien maakuntakierros 2017
Aika: Perjantaina 10.3.2017 klo 9-12.
Paikka: Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauma-sali
(Satamakatu 26, 26100 Rauma)
OHJELMA
09.00 - 09.45
Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin
09.45 - 09.50
Avaus ja johdatus päivän teemoihin
09.50 - 10.00
Tervetuloa ja avaussanat
Reijo Kallio, maakuntahallituksen puheenjohtaja, Rauma
10.00 - 10.30
Sote- ja maakuntauudistuksen viimeisimmät
lakiesitykset ja lakien toimeenpanoon valmistautuminen
Pauli Harju, maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM
Sinikka Salo, sote-muutosjohtaja, STM
10.30 - 12.00
Vuoropuhelu osallistujien kanssa
Fasilitaattorina Timo Aro, VTT, kehittämispäällikkö, Pori
Keskustelussa mukana Pauli Harjun ja Sinikka Salon lisäksi
alueen Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman ja
maakuntauudistuksen muutosjohtajat Jukka Mäkilä ja Timo
Vesiluoma sekä asiantuntijoita eri ministeriöistä.
12.00 - 13.00
Lounas (omakustanteinen)
Aikavälillä klo 12–13 on mahdollisuus kuulla tietoiskuja
eri teemoista ja tutustua infopisteisiin.
Lakipaketti löytyy täältä:
http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016