Tiedekunnat

Ohjelmistoilla
kansainvälistä
kilpailukykyä
Digitaalinen talous perustuu
ohjelmistoihin
Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja
varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla
5G on suurimmaksi osaksi
ohjelmistopohjaista (Software
Defined Networking, Software
Defined Radio, Software based
services)
IoT
IoT perustuu ohjelmistoihin
(Cloud and Edge Computing,
Embedded software)
5G
Omistaminen ja
sopimukset
muuttuvat ohjelmistopohjaisiksi
(blockchain –teknologia)
Ohjelmistot kasvavat
dramaattisesti kaikkialla
Esimerkkejä ohjelmistojen
merkityksestä
Ohjelmistot ovat kaikkialla, kodeissa, työpaikoilla, vapaaaikana – ohjelmistovapaata vyöhykettä ei ole.
x10
Ohjelmistojen koko kasvaa eksponentiaalisesti – koko
kymmenkertaistuu joka seitsemäs vuosi (Ebert & Jones, 2009)
Perinteisestäkin teollisuudesta on tulossa
ohjelmistoteollisuutta, Suomessa esim. Kone Oyj
−
−
−
Samsung on julistautunut ohjelmistoyritykseksi laitevalmistajan sijaan
Uudessa Mercedes-Benz -autossa on 200 miljoonaa riviä ohjelmakoodia
90% modernin auton innovaatioista on ohjelmistopohjaisia
Yhä suurempi osa yritysten liikevaihdosta tulee
ohjelmistoperustaisten palvelujen kautta.
Nokian irtisanomisista huolimatta Suomessa jatkuva ohjelmisto-osaajien pula
Ohjelmistojen monimutkaisuuden
ja kasvun hallinta ovat haasteista
vaikeimmat
Diseconomy of scale – mitä suurempi ohjelmisto, sen suurempi yksikkökustannus
Ohjelmistojen ominaisuuksia
Ohjelmistojen rakentaminen on erittäin vaativaa. Fysikaalisen maailman
lainalaisuudet eivät päde. Ohjelmistotuotannon ongelmia ei ratkaista
laskemalla ja optimoimalla.
• Ohjelmisto on laaja abstrakti, symbolinen
sääntökokoelma, jonka rakentaminen
vaatii sekä luovuutta että tehokkaita
menetelmiä, korkean ammattitason
järjestelmällisyyttä ja ylläpito runsaasti
käsityötä.
• Ohjelmisto on aina uusi. Vanhat ratkaisut
voi uudelleen käyttää lähes
nollakustannuksilla. Materiaalia ei kulu.
• Oppiminen sisältyy aina ohjelmiston
rakentamiseen.
• Ohjelmiston rakentaminen on uuden
todellisuuden luomista – ohjelmistoihin
sisältyy sosiaalisia rakenteita ja ihmisten
välistä interaktiota.
Ohjelmistojen kehityksen
ongelmia Suomessa
• Jatkuva osaavan työvoiman puute – Nokian romahdus ei ratkaise
tätä.
• Ohjelmistokehityksen teknologia ja ratkaisut ovat yhä useammin
tuontitavaraa.
• Suomalainen osaaminen jää jälkeen kehityksestä
• Liiketoiminnan ydinosaaminen jää myös ulkomaalaisten käsiin
• Merkittävä osa alasta Suomessa keskittyy alihankintaan –
monistettavia ja skaalattavia tuotteita ja palveluita ei synny
riittävästi; ja vaikka syntyisikin niin on epäselvää kuka niitä voisi
ulkomaille viedä.
• Julkisesti rahoitetut kehitysohjelmat keskittyvät lähinnä laitteisiin,
data-analyysiin ja yksittäisiin teknologioihin, eivät palveluihin tai
koko ohjelmistoalan pitkäjänteiseen kehittämiseen.
• Päätöksentekijät eivät ymmärrä ohjelmistojen merkitystä
kokonaisvaltaisena (lähes) kaikkien alojen murroksena, vaan näkevät
digitaalisen kehityksen koneina ja laitteina.
Mitä tarvitaan ohjelmistoalan
menestykseen?
• Ohjelmistopohjaiset tuotteet ja liiketoiminta ovat helposti
skaalattavissa – voittaja saa yleensä lähes kaiken.
• Menestykseen tarvitaan innovatiivisuutta, korkeata laatua
ja kyvykkyyttä – keskinkertaisuus ei riitä.
• Paikalliset ja kansalliset ratkaisut ovat mahdollisia vain
suojatuilla alueilla – ohjelmistoilla on taipumus tulla
globaaleiksi.
•Vaatii ohjelmistotoimijan aloitteellisuutta, vaikea toteuttaa
puhtaan alihankinnan pohjalta.
• Monimutkaisen kehityksen hallinta ja johtaminen ovat
keskeisiä ja ratkaisevat menestyksen.
Mitä ohjelmistoalan
kehittämiseksi olisi tehtävä?
Ohjelmistojen rooli
liiketoiminnan ja
yhteiskunnan ytimessä on
kansallisesti ymmärrettävä
ja tunnustettava.
02
› Kyvykkyyden saaminen
kansainväliselle
huipputasolle
› Kansainvälisen
kilpailukyvyn jatkuva
kehittäminen ja ylläpito
› Innovaatiopolitiikan muutos
ja kansantaloudellinen
vaikutus
On painotettava
erityisesti kansainvälistä
skaalautuvuutta ja
vientipotentiaalia
Pitkäjänteinen
kansallinen ohjelma,
jossa kehitetään sekä
ohjelmistoalan
tutkimusta ja koulutusta
että alan käytäntöjä ja
teollisuutta.
Kehitysohjelman tulisi
olla yksittäisistä
toimijoista riippumaton
ja avoin keskustelulle ja
kritiikille
Panostaminen
ohjelmistokehityksen
tutkimukseen ja koulutukseen
• Elintärkeä Suomen kilpailukyvyn kannalta kaikilla
toimialoilla
• Mahdollistaa innovatiivisten, laadukkaiden ja
skaalattavien ohjelmistopalveluiden luomisen ja
kansainvälisen menestyksen.
Yhteystiedot
Prof . Kari Smolander
[email protected]
Prof. Riku Jäntti
[email protected]
Prof . Markku Oivo
[email protected]
Prof. Jari Iinatti
[email protected]
Prof . Tommi Mikkonen
[email protected]
Prof. Jarmo Takala
[email protected]