Yhteystiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN YHTEYSTIEDOT
www.merijarvi.fi
[email protected] • Telefax 08 4775 222
Kunnan keskus ……….……………………
Keskus/Toimistosihteeri Satu Kahlos …….
Kunnanjohtaja Kari Jokela …………………
Pääkirjanpitäjä Teija Salmela ……………..
Toimistosihteeri Kaija Pehkonen ………….
Elinkeinotoimi Kalajoki Anja Tilvis ………...
Tekninen toimi
Tekninen johtaja Esa Linnala …….……….
Ympäristösihteeri Katja Polojärvi …………
(MJ joka toinen torstai)
Kirvesmies Antti Vidnäs ……………………
Kiinteistönhoitaja Kari Marttila …………….
Kiinteistönhoitajien päivystysnumero
08 4775 200
044 4776 200
044 4776 202
044 4776 203
044 4776 204
044 4691 250
044 4776 210
044 4294 226
044 4776 298
044 4776 299
044 4776 217
Vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikaohjaaja Ulla Nivala .……………
Nuoppari …………………………………….
Liikuntahalli Kilpukka ……………………….
044 4776 220
044 4776 284
044 4776 289
Koulutoimisto/ Koivupuhdon koulu
Toimistosihteeri Ebba Nokela …………….
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju
Opettajainhuone …………………………….
Kiinteistönhoitaja Teemu Lähdesmäki …...
Keittiö ………………………………………...
Ruokapalveluesimies Tuula Sievilä ………
044 4776 240
044 4776 290
044 4776 241
044 4776 297
044 4776 261
044 4776 260
Kirjasto ........................................
Kirjastosihteeri Tuula Alin-Biari Musafiri …
044 4776 270
044 4776 271
Maaseututoimi
Maaseutuasiamies Timo Rahja …………..
Johtava lomittaja Pirkko Nuorala …………
044 4691 394
044 4691 300
Kuluttajaneuvonta palvelunumero ……..
Velkaneuvoja Tuija Vähäkangas …………
• matkapuhelin ………………………………
0718 731 901
08 4294 251
044 4294 251
Sosiaali- ja terveystoimi
Merijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimesta vastaa Kalajoen kaupunki
Kalajoen kaupungin vaihde……………..
08 469 11
Sosiaalityöntekijä Päivi M. Ojala ………….
044 4691 260
(tarvittaessa voi ottaa yhteyttä myös muihin sosiaalityöntekijöihin)
Päivähoidon ohjaaja Tuula Haapala ……..
044 4691 263
Päivähoidon ohjaaja Anne Jokela ………..
044 4691 268
Ryhmäperhepäiväkoti Koivutupa …………
044 4691 269
Ryhmäperhepäiväkoti Pikkutupa………….
044 4691 746
Kotihoidon ohjaaja Tuula Hiekka ..………..
044 4691 265
Salmenrannan palvelukeskus …………….
08 4775 331, 044 4691 738
Vastaava sairaanhoitaja Anu Järvimäki….
044 4691 733
Keittiö ………………………………………..
044 4776 262
Kiinteistönhoitaja Kari Marttila …………….
044 4776 299
Merijärven terveysasema ajanvaraus …….
08 4775 700
Merijärven terveysasema neuvonta ………
044 4691 723
Merijärven hammashoitola,
- muu ajanvaraus ja muut asiat……………
044 4691 507
- särkypäivystys……………………………..
044 4691 547
Merijärven kotipalvelu päivystys klo 8-21…
044 4691 728
Kotisairaanhoitaja Jaana Saukko ………….
044 4691 727
Terveydenhoitaja Maila Rasmus ………….
044 4691 724
Eläinlääkärit …………………………………
08 460 079
Talonmiehet
Kiinteistönhoitaja Kari Marttila …………….
Kiinteistönhoitaja Teemu Lähdesmäki ……
Kirvesmies Antti Vidnäs ……………………
044 4776 299
044 4776 297
044 4776 298
Päivystävän kiinteistönhoitajan tavoittaa numerosta 044 4776 217
4H-neuvoja Tiina Yppärilä ……………….
0400 809 472