Vuosikokous - Suomen Maremmano

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY
KOKOUSKUTSU
Alajärvi 6.2.2017
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Paikka
ABC asema Hirvaskangas
Suonenjoentie 10, 44250 Koivisto
Aika
Lauantaina 25. 2. helmikuuta 2017 kello 13.00
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa / ääntenlaskijaa
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
7. Vahvistetaan vuoden 2016 tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
8. Vahvistetaan vuoden 2017 talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodeksi 2018
- Ollut 25 euroa, perhejäsen 12,50 euroa ja pentujäsen 10 euroa
9. Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen jäsenen erovuoroisten tilalle.
- Erovuorossa: Petra Frondelius, Leena Saarela, Siv Seppäläinen-Nyberg
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
13. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöihin
14. Informaatiota terveyskyselystä ja uudesta rotumääritelmästä
15. Muut asiat joista ei voi tehdä päätöstä
16. Kokouksen päättäminen
Luento aiheesta Maremmano-abruzzese laumanvartijana: Kasvaminen lauman jäseneksi ja havaintoja
käyttäytymisestä, Kristiina Nyholm ja Petra Frondelius
Tervetuloa
Suomen Maremmano-abruzzese Seuran hallitus