Suunnitteletko investointia? - ProAgria Etelä

KUVA Kuvapankki X
LISÄÄ OSAAMISTA,
PAREMPI TULOS
- ELINVOIMAINEN
MAATILATALOUS -HANKE
Suunnitteletko investointia?
Koetko tarvetta oppia rakennushankkeen kokonaisuuden hallintaa?
Osaatko varata riittävästi aikaa hankkeen suunnitteluun, lupa-asioihin
ja toteuttamiseen? Miten huomioit hyvinvointinäkökulmat investointia
suunniteltaessa? Hallitsetko investoinnin rahoituksen sekä tehokkaan
käyttöönoton?
Osallistu pienryhmään. Toisten samassa tilanteessa olevien
viljelijöiden kanssa ja asiantuntijan kera voitte paneutua aiheen sisällä ryhmäläisiä kiinnostaviin yksityiskohtiin.
Pienryhmä kokoontuu viisi kertaa. Toiminnan hinta on 100
euroa / tila + alv 24 %.
Ilmoittaudu mukaan investoijaryhmään!
Katri Myry
050 518 4611
[email protected]
Investointia suunnittelevien tilojen
pienryhmän aiheina esim.
• maatalouden investointituet
• investoinnin suunnittelu
• tilan talouden hallinta ennen investointia, investoinnin aikana ja jälkeen
• investoivan tilan kehittämissuunnitelma
• rakennuttaminen
• navetan toiminnallisuus
• tilavierailut jo investoineille tiloille
Tapaamiskertojen aiheet räätälöidään
ryhmän toiveiden mukaan.
Pienryhmä toteutetaan osana
Elinvoimaa pirkanmaalaiselle maatilalle
-hankkeen toimintaa.
Seuraa hankkeen tarjontaa
www.proagria.fi/elina.