C(2017)

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. helmikuuta 2017
(OR. en)
6092/17
ADD 7
TRANS 52
DELACT 25
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
2. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 393 final – LIITE 1 – OSA 7/8
Asia:
LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus (EU) …/…, unionin
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013
liitteen III mukauttamisesta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 393 final – LIITE 1 – OSA 7/8.
Liite: C(2017) 393 final – LIITE 1 – OSA 7/8
6092/17 ADD 7
pt
DGE 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 2.2.2017
C(2017) 393 final
ANNEX 1 – PART 7/8
LIITE
asiakirjaan
Komission delegoitu asetus (EU) …/…,
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III
mukauttamisesta
FI
FI
LIITE
asiakirjaan
Komission delegoitu asetus (EU) …/…,
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III
mukauttamisesta
Muutetaan liite III seuraavasti:
(7)
FI
Korvataan 16.1 kohta seuraavasti:
2
FI
16.1 Alustava laajentaminen naapurimaihin
Kattava verkko ja ydinverkko: Rautatiet, satamat, rautatie/maantieterminaalit (RRT) ja lentoasemat
16
Itäisen kumppanuuden liikenneverkko: Valko-Venäjä, Moldova, Ukraina
Kattava
Ydin
Kattava
Ydin
Kattava
/ Valmiit
Suurnopeusradat /Valmiit
/ Parannettavat
Suurnopeusradoiksi parannettavat
/ Suunnitellut
Suurnopeusradat/ Suunnitellut
Satamat
RRT
GL2015 EU28-tietojen versio delegoitua säädöstä varten
FI
3
FI