Tviittaa näistä!

Tviittaa näistä!
Viime kuntavaaleissa vain 58,3 % äänesti. Anna #äänilapselle, saamme aikaan muutoksen! #kuntavaalit
#lapsuudenrakennusoppi
Vanhemmilla on oikeus saada kunnalta riittävä tuki kasvatustehtäväänsä. Anna kuntavaaleissa #äänilapselle
#kuntavaalit #lapsuudenrakennusoppi
2-vuotiaan äiti jää 3x todennäköisemmin kotiin, jos päivähoito ei ole laadukasta. Ei säästetä tulevaisuudesta
#äänilapselle #kuntavaalit https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/
perhevapaatutkimus/tuloksia/epailys-paivahoidon-laadusta-voi-pidentaa-aitien-kotihoidon-tuen-kayttoa
Tähänkö suuntaan olemme menossa? Pidetään kiinni laadukkaasta varhaiskasvatuksesta! #äänilapselle
(Useita videoita, joita voi käyttää vaikuttamistyössä: https://motiivilehti.fi/2016/terveisia-tulevaisuudenpaivahoidosta/)
Kosteus- ja homevaurioita on 25-60 % Suomen kouluista. Kuntien päätöksenteon hitaus haittaa lasten
terveyttä ja oppimista #äänilapselle
Lähikoulut katoavat, koulumatkat pitenevät. Toteutuuko lapsen oikeus turvalliseen koulumatkaan? (www.
kaks.fi/wp-content/uploads/2016/10/Syrjäkylien-nuoret-unohdetut-kuntalaiset.pdf tai Kuukauden tilasto,
OPH)
Köyhien perheiden lapset harrastavat muita vähemmän, kuntien tasattava mahdollisuuksia www.
nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/media_hanskassa.pdf
30% nuorista jättänyt harrastuksen aloittamatta rahapulan takia. Kuntien mahdollistettava harrastaminen
https://tietoanuorista.fi/wp-ontent/uploads/.../Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf
#Perhekeskus on lupaus kunnalta perheelle – kaikilla perheillä on oikeus toimiviin palveluihin ja
tukiverkostoon #äänilapselle #kuntavaalit
@[ehdokas]: Miten [kunnan nimi] järjestää lapsiperheiden palvelut? #äänilapselle #kuntavaalit